Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
słonecznie
21°C

Budżet partycypacyjny

PRZEWODNIK PO BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM W PODKOWIE LEŚNEJ

 Logo Budżetu Partycypacyjnego Podkowy Leśnej

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy i mieszkanki Podkowy Leśnej.

Mechanizm jest bardzo prosty: każda osoba mieszkająca w Podkowie Leśnej może złożyć propozycję zadania, nawet osoby niepełnoletnie. Warunek? Zadanie musi być zgodne z prawem, możliwe do wykonania w ciągu jednego roku i mieścić się w kwocie budżetu. Na zadania, które spełnią te wymagania, będzie można głosować w odpowiednim czasie. Propozycje, które zyskają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu miasta i zrealizowane w kolejnym roku budżetowym.

OD POMYSŁU DO WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kto może zgłaszać propozycje zadań?

Budżet partycypacyjny może współtworzyć każdy mieszkaniec i mieszkanka miasta. Mogą je zgłaszać również niepełnoletni. Ważne! Do wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Każdą propozycję  musi poprzeć 30 podkowian/podkowianek. Listę podpisów wraz z imieniem i nazwiskiem, oświadczeniem o byciu mieszkańcem/mieszkanką Podkowy Leśnej oraz adresem zamieszkania osób popierających należy dołączyć do formularza z propozycją zadania. Można zgłosić dowolną liczbę zadań, ale jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej lokalizacji. Nie ma ograniczeń co do podpisywania się na listach poparcia konkretnych propozycji.

Na co można przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego?

Środki z budżetu partycypacyjny można przeznaczyć na zadania, które należą do kompetencji gminy, obejmujących szeroki zakres różnorodnych dziedzin – od budowy dróg, placów zabaw poprzez edukację, po kulturę i sport.

Do realizacji z budżetu można zgłaszać nie tylko zadania inwestycyjne czy remontowe, ale również różnego rodzaju tzw. „zadania miękkie” – na przykład, nie tylko modernizację boiska, lecz także dodatkowe zajęcia sportowe. Nie tylko budowę muszli koncertowej w parku, lecz również festiwal muzyczny. Możliwości wyboru jest bardzo dużo.

Istnieją również pewne ograniczenia. O czym należy pamiętać w trakcie przygotowywania propozycji zadania?

Twoja propozycja powinna:

 • należeć do kompetencji Miasta Podkowa Leśna;
 • być możliwa do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Oznacza to, że niektóre skomplikowane inwestycje ze względu na okres ich trwania mogą zostać odrzucone. W ustaleniu czy zadanie inwestycyjne będzie możliwe do realizacji mogą pomóc urzędnicy;
 • dotyczyć terenów, na których Miasto Podkowa Leśna może zgodnie z prawem realizować swoje zadania. Warunek ten odnosi się jedynie do zadań inwestycyjnych i remontowych. Takich obostrzeń nie ma w przypadku propozycji działań miękkich, co sprawia, że w wielu przypadkach mogą być one łatwiejsze do realizacji. Jeżeli zechcesz zaproponować inwestycję, musisz sprawdzić, czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z ww. zasadą. Ze względu na to, iż stan prawny działek zmienia się niemal codziennie, w wielu przypadkach wymagana będzie pogłębiona analiza. Pomocy w uzyskaniu dodatkowych informacji mogą udzielić urzędnicy;
 • uwzględniać kryterium gospodarności – nie powinno się np. proponować położenia nowej nawierzchni drogi, jeśli w kolejnym roku trzeba będzie rozkopywać ją dla wykonania zaplanowanego już wcześniej odwodnienia. Warto zatem skontaktować się z Urzędem Miasta Podkowa Leśna i zapytać, czy na danym terenie nie są już planowane inwestycje;
 • dotyczyć tylko jednej lokalizacji (np. jeśli wnioskodawca chce zbudować plac zabaw w dwóch miejscach, powinien złożyć dwa odrębne wnioski na budowę placu zabaw w każdej lokalizacji).

W treści propozycji zadania do budżetu partycypacyjnego NIE MOŻNA:

 • wskazywać realizatora zadania – osoby, organizacji albo firmy, a także lokalizacji związanej z takim podmiotem (musi on zostać wyłoniony w konkursie albo przetargu); realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu wyłonienia wykonawcy przez odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych;
 • określać sposobu realizacji zadania, np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy – o tym, kto wykona daną inwestycję, czy remont oraz w jaki sposób decyduje Urząd Miasta Podkowa leśna za pośrednictwem przetargów, bądź konkursów – wszystkim zależy, by zadania zostały zrealizowane jak najlepiej. Wspomniana procedura pozwala na wybranie optymalnego realizatora zadnia;
 • używać nazw ani znaków towarowych zastrzeżonych, o ile nie ma się do nich tytułu prawnego (bo jest to naruszenie prawa).

Gdzie można otrzymać formularz zgłoszeniowy propozycji zadania?

Podczas każdorazowej edycji Budżetu Partycypacyjnego formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.podkowalesna.pl w zakładce BUDŻET PARTYCYPACYJNY. Możesz go również otrzymać w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy propozycji zadania?

Formularz służy do przedstawienia swojej propozycji zadania. To ważne – w kolejnym etapie urzędnicy sprawdzą czy należy ono do kompetencji miasta, czy zadanie uda się wykonać w ciągu jednego roku, czy jest zgodne z prawem oraz czy można je zrealizować w ramach przewidzianej przez Ciebie kwoty. Do formularza należy wpisać tytuł zadania, zaznaczyć rejon miasta, na którym będzie realizowane. W przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych, musisz wskazać jego dokładną lokalizację. Nie wystarczy napisać, że w jednym z rejonów przydałoby się więcej terenów zielonych albo, że warto by wyremontować drogi – należy również wskazać, w jakim konkretnie miejscu takie działania mają zostać zrealizowane. Zaznaczenie dokładnej lokalizacji jest bardzo ważne i może zadecydować o tym, czy propozycja będzie poddana pod głosowanie. W przypadku zaproponowania zadania na terenie nie będącym we władaniu Miasta obowiązkowo trzeba przedstawić pisemną zgodę właściciela terenu, która jest równoznaczna z deklaracją o udzieleniu prawa do dysponowania terenem  do celów realizacji projektu oraz umożliwieniu korzystania z niego.

Oprócz tytułu i lokalizacji, w formularzu zgłoszeniowym propozycji zadania należy także obowiązkowo:

 • podać skrócony opis zadania zawarty w maksymalnie pięćdziesięciu słowach; to z tym opisem wykorzystanym w materiałach informacyjnych zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki;
 • zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców (np. o godzinach otwarcia boiska);
 • określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania. Jeśli trzeba, należy podać, jakie są jego części składowe oraz ile będzie kosztowała ich szacunkowa realizacja.

Ponadto na formularzu zgłoszeniowym można (nie jest to obowiązkowe):

 • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie zrealizowany;
 • opisać szczegółowo (nie ma ograniczenia co do liczby wyrazów) proponowane zadanie oraz – jeśli występują – etapy jego realizacji;
 • uzasadnić potrzebę realizacji zadania – wyjaśnić, na jakie potrzeby odpowiada oraz dlaczego warto je sfinansować ze środków publicznych,
 • dołączyć np. zdjęcia, mapy, rysunki czy wizualizacje.

W ustaleniu szacunkowych kosztów zadania warto wykorzystać:

 • kontakt z urzędnikami UM;
 • swoje własne kontakty do osób, które mogą znać się na kosztach remontów, inwestycji, czy działań „miękkich”.

Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców i mieszkanek nie mających wystarczającej wiedzy w tym zakresie, może być to zadanie trudne. Dlatego też podane w formularzu koszty będą sprawdzane przez komórki merytoryczne Urząd Miasta Podkowa Leśna i skorygowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, potrzebujesz jeszcze poparcia 30 osób. Wystarczy, że podpiszą się one na dołączonej do formularza liście. Nie ma potrzeby, by lista była dużo dłuższa – o tym, czy zadanie będzie realizowane decyduje głosowanie, nie poparcie zebrane pod propozycją zadania.

ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROPOZYCJI ZADANIA:

Wypełniony formularz z propozycją zadania oraz listą poparcia należy przekazać w terminie określonym w harmonogramie każdorazowej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Formularze wraz z listami poparcia można wysłać na adres:

 • Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (o ważności przesłanej propozycji zadania decyduje data wpływu do Urzędu);
 • Mailowo na adres: partycypacja@podkowalesna.pl

Po złożeniu formularza

Po złożeniu Twój formularz trafia do koordynatora Budżetu Partycypacyjnego w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta, który prowadzi rejestr złożonych formularzy oraz dokonuje ich sprawdzenia pod kątem poprawności i  kompletności wypełnienia. Stąd formularze przekazywane są do odpowiednich Referatów Urzędu Miasta Podkowa Leśna w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego.

Pomyłka? Zdarza się każdemu!

Wszyscy mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co robić, jeżeli zdarzy się to przy wypełnianiu formularza? Jeśli zajdzie taka potrzeba, koordynator Budżetu Partycypacyjnego poprosi o uzupełnienie złożonego formularza. Może się także zdarzyć, że jedno zadanie powieli pomysł zawarty w innym zgłoszonym zadaniu, będzie podobne lub będzie dotyczyło tego samego terenu. W takiej sytuacji pracownicy Urzędu Miasta Podkowa Leśna zainicjują spotkanie z autorami takich propozycji. O ile nie dojdzie do porozumienia co do modyfikacji czy unifikacji tych propozycji, będą one procedowane w wersji pierwotnie złożonej. Po sprawdzeniu Twojego zadania pod kątem poprawności i kompletności, komórki merytoryczne Urzędu Miasta Podkowa Leśna będą przeprowadzać analizę Twojego pomysłu.

GŁOSOWANIE

Budżet partycypacyjny to nie tylko zgłaszanie propozycji zadań do realizacji. To przede wszystkim powszechne głosowanie na pozytywnie zweryfikowane propozycje, które pozwoli wyłonić te zadania, które zyskały największe poparcie wśród mieszkańców, zmieściły się na listach rankingowych środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje zadań.

Kto może głosować?

Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Podkowy Leśnej. Nie jest istotne, czy jesteś w Podkowie Leśnej zameldowany – liczy się to, czy faktycznie tu mieszkasz. Podczas wypełniania karty do głosowania każdy głosujący oświadcza, że jest mieszkańcem lub mieszkanką Podkowy Leśnej i podaje swój adres zamieszkania. Wszystkie dane osobowe są chronione przez Urząd Miasta Podkowa Leśna i nie będą wykorzystywane do innych celów niż ustalenie wyników głosowania.

Ile zadań można poprzeć w głosowaniu?

Każdy z nas będzie mógł poprzeć maksymalnie pięć projektów (jeżeli na karcie do głosowania będzie powyżej 10 zgłoszonych projektów), lub maksymalnie trzy projekty (jeżeli na karcie do głosowania będzie nie więcej niż 10 zgłoszonych projektów).

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji odbywać się będzie na specjalnie do tego celu przygotowanych kartach, które zostaną udostępnione dopiero w okresie głosowania.

Zagłosować będzie można poprzez:

 • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez Internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
 • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania.

 

ZADANIA GMINY

W ramach budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej można zgłaszać zadania będące w gestii gminy. Zadania inwestycyjne czy remontowe, zgłaszane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego, mogą być realizowane jedynie na terenach, na których Miasto może realizować swoje zadania. Muszą to być zadania jednoroczne (możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku) oraz zamykające się w szacunkowej kwocie.

Poniżej prezentujemy przykładowe zestawienie zadań należących do kompetencji miasta Podkowa Leśna.

Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont/przebudowa budynków będących własnością miasta;
 • budowa nowych obiektów;
 • budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników;

Sprawy gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, ulic;
 • organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych);
 • wytyczanie miejsc parkingowych.

Działalność w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych (np. tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi).

Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych/utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);
 • środki na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

 • zakup nowego księgozbioru.

Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.

Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych;
 • utrzymanie oraz zasadzenia nowego drzewostanu;
 • tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów

 

KONTAKT

Koordynator Budżetu Partycypacyjnego – Justyna Cierniak

tel. 22 759 21 24

e-mail: partycypacja@podkowalesna.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.