Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
słonecznie
20°C

Kalendarium

2023

Kwiecień

 • Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie odmawiają Dendropolis uznania ich jako strony i wznowienia postępowań – ta składa zażalenie w maju 2023 roku.

Luty

 • Na skutek składanych kolejnych wniosków przez Dendropolis o ukaranie finansowe Miasta Podkowa Leśna, Konserwator Zabytków nałożył karę 10 tys. zł za prace przy budowie stawu, na które wcześniej wydał pozwolenie – dwukrotnie (sic!). Od decyzji odwołało się też Dendropolis , żądając od Miasta kary 500.000 zł. Wcześniej toczyło się postępowanie w tej samej sprawie, które nie zakończyło się nałożeniem kary (Dendropolis jednak nie odpuściło).

Styczeń

 • Dendropolis składa wnioski do PG WP o wznowienie postępowań, które zakończyły się w roku 2018 i 2019 prawomocnymi decyzjami oraz dopuszczenie ich na zasadzie strony.

 

2022

Maj

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla w całości decyzję Ministra Kultury z grudnia 2021, tym samym wycofana zostaje z obiegu prawnego.  Wyrok jest zaskarżony przez Dendropolis. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przed NSA

Kwiecień

 • PINB decyzją nr 106/22 wydaje nakaz zaniechania przez Miasto Podkowa Leśna dalszych robót budowlanych przy stawie, z uwagi na brak możliwości merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja jest zaskarżona przez Dendropolis

Marzec

 • Z uwagi na otrzymanie decyzji MKiDN, która ws jest ostateczna (II instancja postępowania administracyjnego) PINB decyzją nr 68/22 - odmawia zatwierdzenia projektu zamiennego przebudowy zbiornika z uwagi na brak prawomocności decyzji MWKZ – decyzja jest prawomocna.

Styczeń

 • Miasto Podkowa Leśna składa skargę do WSA na decyzje Ministra Kultury z grudnia 2021 roku

 

2021

Grudzień

 • MKiDN - uchyla zaskarżoną przez Dendropolis decyzji pozwalającą Miastu Podkowa Leśna na prowadzenie prac i dokończenie budowy stawu.
 • 2 grudnia w godzinach wieczornych w mediach społecznościowych prezes Stowarzyszenia Dendropolis opublikowała postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zdjęciu rygoru natychmiastowej wykonalności, na którym widnieje data 2 grudnia. Jak później ustaliliśmy samo postanowienie zostało podpisane elektronicznie w środku nocy i przygotowane do wysyłki drogą tradycyjną. To zamieszczone przez Dendropolis nie posiada wymaganych prawem oznaczeń podpisu elektronicznego ani żadnych innych podpisów i pieczęci (sic!). Zarówno miasto jak i konserwator o wydaniu postanowienia zostali powiadomieni w kolejnych dniach, po interwencji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Sposób traktowania stron postępowania administracyjnego, dostępu do informacji (dla przeciętnego Kowalskiego dostęp do ministerstwa w dobie pandemii jest zamknięty) ilość „przypadkowych”, wręcz nieprawdopodobnych okoliczności, w trakcie tego i innych postępowań zmusza do sięgnięcia po inne środki prawne, w tym do poinformowania odpowiednich organów ścigania/ kontroli. Kiedy nie są brane pod uwagę argumenty, merytoryka ustępuje kumoterstwu, a proces administracyjny ulega ręcznemu sterowaniu pozostają tylko sądy. Niestety, zawsze dzieje się to ze szkodą dla lokalnej społeczności.

Listopad

 • Stowarzyszenie Dendropolis odwołało się od ostatecznej decyzji Konserwatora pozwalającej na wycinkę drzew wokół stawu, a także złożyło zażalenie na postanowienie dopuszczające ich do udziału w ww. postępowaniu.

Październik

 • Starosta Grodziski wygasił decyzję Nr 1513/16 z dnia 15.11.2016 r. na przebudowę stawu według starego projektu. Również wygaszone zostało pozwolenie konserwatora z 2010 r. Obecnie nie ma możliwości prowadzenia prac według starego projektu z 2010 r. o co usilnie wnioskuje Dendropolis. (Projektu, którego realizację w 2010 r. i później przyszli członkowie stowarzyszenia próbowali wtedy uniemożliwić.)
 • W związku z otrzymaną nową decyzją od Konserwatora, miasto musiało wystąpić jeszcze do MWKZ o dwie zgody na wycinkę drzew wokół stawu. Pierwszą miasto otrzymało w październiku, niestety do postępowania w sprawie drugiej decyzji Konserwator dopuścił Stowarzyszenie Dendropolis, które skutecznie blokuje jej wydanie.

Wrzesień

 • 3.09.2021 r. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis złożyło do MWKZ stanowisko w sprawie zebranych materiałów i dowodów. Należy zauważyć, że informację o zakończeniu postępowania dowodowego odebrało dopiero 30.08.2021 r.
 • 21.09.2021 r. odbyła się kontrola przebudowy stawu w zakresie gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie właściwości Wód Polskich. W kontroli brali udział przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim, Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • 30.09.2021 r. MWKZ wydał decyzję pozwalającą miastu na przebudowę zbiornika i nadał w niej rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor nadaje się w ważnych dla strony, w tym wypadku interesu społecznego mieszkańców miasta Podkowa Leśna okolicznościach. Oznacza on w skrócie, że bez względu na tryb odwoławczy prace można prowadzić. Jest to druga pozytywna decyzja jaką wydaje miastu konserwator. Pierwszą z sierpnia 2019 r. zablokowało swoim odwołaniem Dendropolis. I tak jak w przypadku poprzedniej decyzji, Dendropolis ponownie złożyło odwołanie do Ministra.

Sierpień

 • 9.08.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę stawu.
 • 13.08.2021 r. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis złożyło do MWKZ stanowisko. 
 • W związku z brakiem jakiejkolwiek decyzji ze strony MWKZ Miasto złożyło do konserwatora wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniając, że rygor przyczyni się do uniknięcia dalszego blokowania prac budowlanych oraz generowania dodatkowych bardzo wysokich kosztów. Szybkie dokończenie przebudowy stawu leży nie tylko w interesie strony, ale także i w interesie społecznym, gdyż staw jest wizytówką Miasta Podkowa Leśna i to w głównej mierze mieszkańcy miasta już ponad trzy lata nie mogą z niego korzystać.
 • 19.08.2021 r. MWKZ na wniosek Dendropolis wszczął postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za prowadzenie prac budowlanych przy przebudowie zbiornika w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.
 • W wyniku skargi, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (Wody Polskie) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zniszczenia „bloków betonowych w stawie i rzeki uwięzionej w rurach”.
 • W wyniku skarg Dendropolis (i zewnętrznych nacisków, bynajmniej nie merytorycznych), MKWZ przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania o nałożenie kary pieniężnej na miasto, pomimo wcześniej wydanej przez siebie decyzji o braku takiej zasadności. Postępowanie jest w toku, czekamy na rozwój wypadków. 
 • Rada Miasta Podkowa Leśna podejmuje stanowisko, w którym zwraca się z apelem do MWKZ o wydanie pozytywnej decyzji w sprawie rewitalizacji stawu w Parku Miejskim i nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Czekamy na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gdyby nie hamujące, szkodliwe dla miasta działania podejmowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego Dendropolis, to mieszkańcy cieszyliby się ukończoną inwestycją ponad dwa lata temu.

Lipiec

 • Dendropolis złożyło zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie MWINB, że zawiesił postępowanie odwoławcze. Sprawa jest w toku.
 • Otrzymaliśmy decyzję MWKZ, która jest efektem wniesionych skarg stowarzyszenia Dendropolis na prowadzoną przebudową stawu. Kontrole zostały przeprowadzone w styczniu i kwietniu br. Dendropolis żądało przywrócenia stawu do stanu pierwotnego oraz ukarania miasta grzywną za zniszczenie zabytku. Konserwator nie przychylił się do stanowiska stowarzyszenia, podkreślił, że „ochrona zabytkowych układów urbanistycznych ma na celu zapewnienie im przetrwanie i przekazanie następnym pokoleniom w całości, wobec powyższego wszelkie prowadzone prace muszą być akceptowalne, z punktu widzenia konserwatorskiego a przez to być zgodne z zasadą współczesnej doktryny konserwatorskiej -maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i z wszystkich jego wartości oraz minimalnej ingerencji (…). Stan obecny nie jest stanem finalnym (…) z punktu widzenia konserwatorskiego, prace są akceptowalne wobec powyższego nie przychyla się do wniosku stowarzyszenia”.
 • MWKZ wydał decyzję, w której zobowiązał miasto do „obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót budowlanych realizowanych przy zbiorniku wodnym w parku miejskim”. To oznacza, że nie tylko my, jako miasto widzimy pilną konieczność dokończenia budowy, ale także konserwator zabytków. Dendropolis odwołał się od decyzji, ale MWKZ ją podtrzymał.
 • Dendropolis wniosło odwołanie od powyższej decyzji MWKZ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podtrzymując swoje żądania, m.in. nałożenia na miasto kary finansowej.
 • Dendropolis zawnioskował do MWKZ o zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę stawu, do czasu zakończenia sprawy przed sądem – tej dotyczącej PINB. W żadnym stopniu te sprawy się nie łączą. Czy chodzi tylko i wyłącznie o „grę na zwłokę” i paraliżowanie działań? MWKZ podtrzymał decyzję, gdyż odwołanie stowarzyszenia Dendropolis nie dotyczyło prowadzonego postępowania i właściwego organu.
 • Dendropolis wniosło odwołanie od powyższej decyzji MWKZ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Miasto złożyło ponaglenie na bezczynność i przewlekłość postepowania przez MWKZ.

Czerwiec

 • Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy prowadzeniu budowy stawu i jego rozliczeniu, stawianych zarzutów niedopełnienia obowiązków i przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wynikających z ustawy o finansach publicznych i Prawo Zamówień Publicznych, poprzez brak procedur, wadliwy nadzór, „ciche” porozumienie z wykonawcą, narażenie na szkodę miasta w wysokości blisko 600 tys. zł, potwierdzenie nieprawdy w protokole odbioru robót, co miało przyczynić się do strat finansowych dla miasta, podawanie nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia dotacji na przebudowę, itd. (nie sposób wszystko przytoczyć). Prokuratura po zasięgnięciu informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeanalizowaniu Raportu CBA oraz przesłuchaniu i zebraniu zeznań od licznych świadków uznała, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, a mówiąc wprost – nie łamie prawa ten, kto postępuje zgodnie z literą prawa. Postępowanie zostało zainicjowane przez grupę kilku mieszkańców (obecnie już sformalizowaną), w toku włączono zawiadomienie pokontrolne CBA, które jak Państwo pamiętacie również wszczęło kontrolę po kilku skargach mieszkańców (zawsze tych samych) pn. „wyciąganie ogromnych pieniędzy na fikcyjne zamówienia publiczne, przekręty burmistrza”. Ani CBA, ani prokuratura nie potwierdziła tych absurdalnych, wyssanych z palca zarzutów. Kuriozalne jest, że prezes stowarzyszenia Dendropolis uczestniczyła w kilkugodzinnych przesłuchaniach (miała także prawo do zadawania świadkom pytań) w charakterze strony pokrzywdzonej, występując w imieniu mieszkańców.
 • Dendropolis przegrało w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę stowarzyszenia Dendropolis na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w zakresie udostępnienia informacji publicznej. To jedna z wielu spraw jakie toczą się z udziałem tego stowarzyszenia przed sądami, prokuraturą i administracją publiczną. Wyrok jest nieprawomocny.
 • Otrzymaliśmy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Grodzisku Mazowieckim o przedłużeniu terminu do września br. nakładającą obowiązek dostarczenia projektu budowlanego zamiennego (tego, który jest uzgadniany w MWKZ). Dendropolis odwołał się od decyzji – PINB nie znalazł podstaw do uchylenia decyzji.
 • Dendropolis odwołał się od powyższej decyzji do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) – ten zawiesza ich postępowanie odwoławcze do czasu zakończenia postępowania sądowego (miasto wygrało sprawę w WSA, w którym skład sędziowski orzekł, że „nie sposób było przyjąć, że za udziałem Stowarzyszenia w postępowaniu rzeczywiście przemawia interes społeczny”(pisaliśmy o tym w Biuletynie 3/4 [91] sierpień 2020) – Dendropolis złożyło skargę kasacyjną do NSA – czekamy na rozprawę. Dendropolis odwołało się od decyzji MWINB – mazowiecki inspektor nie znalazł podstaw do uchylenia swojej decyzji.

Maj

 • Zgodnie z procedurą KPA, zwróciliśmy się z nowym wnioskiem (stary wycofaliśmy) do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) o wydanie kolejnej decyzji na przebudowę stawu i zgody na dalsze kontynuowanie prac. Różnice między nowym a starym projektem są nieznacznie, został zgodnie z sugestią Ministra poprawiony kształt stawu na bardziej regularny – owalny, nawiązujący do przedwojennego. Pozostałe rozwiązania pozostają bez zmian. Do podania, oprócz projektu zostały załączone materiały, które miejmy nadzieję definitywnie rozstrzygną kwestie zawierane w zarzutach stowarzyszenia. Dodajmy, że termin wydania nowej decyzji został dwukrotnie przedłużony ze względu na włączenie się do postępowania Dendropolis (nowy wniosek jest nowym postępowaniem). Czekamy na decyzję MWKZ.

 

2019

 • MWKZ 16.08.2019 r. wydaje decyzję na prowadzenie robót budowlanych wg projektu zamiennego złożonego przez miasto, całkowicie odrzucając argumentację skarżących jako niezasadną i pozbawioną umocowania w uwarunkowaniach historycznych.
 • Skarżący zwracają się z prośbą do radnego powiatowego Krzysztofa Sankiewicza o pomoc „w wyjaśnieniu”. Radny podejmuje działania w powiecie, co przyczyniło się do zapowiedzi kolejnej kontroli.
 • Skarżący składają wnioski o ponowne wznowienie postępowań i dopuszczenie stowarzyszenia Dendropolis jako strony do PiNB i Wód Polskich. Składają też zawiadomienia do tych instytucji o rzekomych nieprawidłowościach przy prowadzeniu prac w parku. Pisma mają podobną treść.
 • Policja wzywa pracowników Urzędu Miasta do składania wyjaśnień w/s stawu.
 • Z uwagi na ciągłe naciski ze strony skarżących, MWKZ w maju oraz 10 i 17 czerwca kontroluje po raz kolejny budowę.
 • 6 maja osoby piszące do instytucji zawiązują stowarzyszenie Dendropolis i składają do WMKZ wniosek o dopuszczenie stowarzyszenia jako strony w postępowaniu.
 • Do CBŚP wpływa zawiadomienie mieszkańców o prawdopodobieństwie popełnienia w Podkowie Leśnej przestępstw gospodarczych związanych z rewitalizacją stawu.
 • Prokuratura Okręgowa w Warszawie dostaje skargi na Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim, że ta nie chce procedować po raz kolejny nad już wyjaśnianymi sprawami.
 • CBA, na skutek zawiadomień wszczyna postępowanie wyjaśniające ogłoszonych przetargów w 2017 r. dotyczących stawu. W sumie urząd przesłał ponad 1300 stron kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Kontrolerzy CBA przeprowadzili 3 kontrole w terenie. Czekamy na protokół końcowy lub postanowienie o zakończeniu postępowania.
 • Skarżący składają zawiadomienie do Prokuratury dotyczące rzekomego poświadczenia nieprawdy przez pracowników UM.
 • 15.04.2019 ma miejsce kompleksowa kontrola prowadzonej inwestycji stawu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – bez uwag. Kontrola jest przeprowadzona w wyniku wielokrotnych zawiadomień mieszkańców.
 • Wykonawca uzyskuje decyzję – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie prac przy rewitalizacji stawu – zmiana parametrów fizycznych stawu (dotyczyło tylko rzędnej lustra wody i objętości stawu), nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych.
 • WFOŚiGW przeprowadza w mieście kompleksową kontrolę dotacji. Skarżący piszą „zarzuty są na „DRASTYCZNY WZROST WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA, co spowodowało aż sześciokrotny wzrost kwoty (z 300 tys. do prawie dwóch milionów), na utrzymanie zabytkowej zieleni w latach 2015- 18 i związane z tym wydatki”.
 • 28.03.2019 r. wykonawca składa wniosek do MKZW w Warszawie o wydanie zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy przebudowie stawu dotyczących m.in. podestu, alejek, małej architektury.
 • Urząd Skarbowy wzywa burmistrza do złożenia wyjaśnień ws. oświadczenia majątkowego za 2017 r. Kontrola jest na skutek skargi/donosu o rzekomym przyjmowaniu pieniędzy a dotyczy to przetargu i prac w parku.
 • Skarżący zwracają się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o kontrole działania PINB w Grodzisku Mazowieckim.
 • Kontrola przebudowy stawu przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Decyzja umarzająca postępowanie. „Z ustaleń oględzinowych jednoznacznie wynika, że roboty realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym zawartego w nim opisie technicznym”.

 

2018

 • W grudniu WFOŚiGW zawiadamia Urząd Miasta o planowanej kompleksowej kontroli spowodowanej skargami na rzekome nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z dotacji.
 • 8 października część radnych RM (w skład tej grupy wchodzą także osoby od dłuższego czasu zaangażowane w pisanie skarg) składa zawiadomienie do PINB.
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadza w ciągu roku dwie kontrole inwestycji w parku, kontrole są przeprowadzone wskutek skarg pisanych do m.in Ministra Kultury na Konserwatora za rzekome nierzetelnie przeprowadzane kontrole i brak kar dla Miasta Podkowa Leśna – bez uwag.
 • W grudniu WFOŚiGW zawiadamia Urząd Miasta o planowanej kompleksowej kontroli spowodowanej skargami na rzekome nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z pozyskanych w latach 2015-2017 dotacji na pielęgnację drzew w parku i konserwacje rowów melioracyjnych.
 • 8 października część radnych RM VII kadencji składa zawiadomienie dotyczące budowy stawu do PINB.
 • Skarżący o rzekomych nieprawidłowościach powiadamiają media, w tym TVP. Dziennikarze TVP wielokrotnie nachodzą urząd miasta, wymuszając na pracownikach nagrywanie wypowiedzi.
 • Powyższe skargi Rada Miasta uznaje za bezzasadne – Uchwała 24.01.2019 przygotowana na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej z 2018 r.
 • 3,19 i 25 września 2018 r. do CBA wpływają kolejno 3 skargi na działania burmistrza dotyczące m.in. finansowania budowy stawu, które zostają przekazane do Regionalnej Izby Rozrachunkowej (RIO). RIO zgodnie z kompetencjami, skargi przekazuje Radzie Miasta Podkowa Leśna
 • Kontrola Regionalnej Izby Rozrachunkowej dokumentów finansowych (kontrola standardowa z mocy prawa). Bez uwag.
 • Miasto Podkowa Leśna uzyskuje decyzję wodnoprawną na zakrycie rowu RS-11 na wysokości planowanego uszczelnienia dna zbiornika. 
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego do zakrycia rowów na długości uszczelnionej części zbiornika – Wykonawca: BeZet Projekt – wartość zamówienia: 3 075,00 zł 
 • 3.01.2018 r. do Rady Powiatu wpływa skarga na wicestarostę. Skarżący zarzuca łamanie prawa i wprowadzanie w błąd ws. stawu. Skargę rozpatruje Rada Powiatu Grodziskiego – skarga uznana za bezzasadną. 

 

2017

 • Począwszy od 2016 skarżący po rozpatrzeniu skargi pozytywnie dla burmistrza lub nie podjęciu działań ze strony np. Prokuratury Rejonowej w Grodzisku, Policji, MWKZ, RDOŚ czy Wojewody Mazowieckiego składają skargi na te instytucje do organów nadzoru lub organów nadrzędnych.
 • W ramach prac nad aktualizacją Studium w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. odbywały się konsultacje, panele, zbierano ankiety, w tym stawu i parku – z Raportu wynika, że Park Miejski jest postrzegany jako przestrzeń publiczna funkcjonująca najgorzej i wymaga rewitalizacji.
 • Do RM w dniu 20.12.2017 wpływa kolejna skarga związana ze stawem. Uchwała RM z dnia 20.03.2018 r. – skarga ponowna, bezzasadna.
 • Na wniosek mieszkańców wizualizacja zostaje udostępniona na stronach internetowych oraz w Biuletynie Miasta. 
 • 26 września 2017 r. odbywa się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaje przedstawiona koncepcja wraz z założonymi zmianami. Proponowane rozwiązanie zostaje przyjęte przez obecnych. Jednoznacznie mieszkańcy określili, że chcą rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez cały rok. Frekwencja na zebraniu ok. 100 osób. BIP – nagranie
 • Skarga RKW do WMKZ na działalność burmistrza, przekazana RM. Uchwała z dnia 20.03.2018 r. – skarga bezzasadna.
 • 28.01.2017 r. Otrzymujemy informację o cofnięciu przez Zarząd Główny pełnomocnictw do reprezentowania Ligi Ochrony Przyrody przez ówczesne władze Oddziału LOP Podkowa Leśna
 • Ogłoszono III przetarg ZP 271.26.2017 „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.” – Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa zamówienia 686 991,87 zł / 164 552,89 euro. Otwarcie ofert: 6.11.2017 godz. 16:00. Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis, ul. Joliot-Curie 19/35, 02-646 Warszawa, wartość umowy: 482 006,40 zł netto / 592 867,87 zł brutto.
 • Ogłoszono II przetarg nieograniczony – ZP 271.23.2017 Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej.” Wartość szacunkowa zamówienia 699 186,99 zł / 167 473,95 euro. Otwarcie ofert: 28.09.2017 – Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – brak ofert.
 • Ogłoszono I przetarg nieograniczony – ZP 271.19.2017 „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej”, wartość szacunkowa zamówienia 699 186,99 zł / 167 473,95 euro. Otwarcie ofert: 18.09.2017 – Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – brak ofert.
 • Miasto analizuje możliwość zmian w projekcie, dostosowując założenia do obecnych technologii i postępujących zmian klimatycznych. We wrześniu 2017 r. powstaje koncepcja przebudowy stawu na terenie parku na podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne pozwolenie konserwatora, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w posiadaniu Miasta – mgr inż. arch. kraj. Marcin Gąsiorowski, ekolog, ekspert w zakresie projektowania środowiskowego – umowa nr IK.86.90006.2017 – wartość umowy: 14 760,00 zł.
 • W Parku Miejskim zostało wypielęgnowanych 2200 drzew – pozyskano dofinansowanie.
 • Urząd Miasta zdecydował aplikować o środki w nowym programie projektu pt. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody na okres suszy” na kwotę dotacji 761.794,28 zł, przy założeniu wartości całego projektu 1.523.588,56 zł. Bezskutecznie.

 

2016

 • 14.11.2016 oraz 16.12.2016 r. Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Zarządu Głównego LOP przeprowadza w Oddziale Podkowa Leśna i Okręgu Warszawa kontrolę. W protokole czytamy: „Z przyczyn nieuzasadnionych kontrola nie mogła być skuteczna. Prezes Zarządu Okręgu będąca jednocześnie prezesem zarządu oddziału w Podkowie Leśnej zasypywała nas różnymi nieistotnymi pismami. Nie zgłosiła się na żadne spotkanie.” Z korespondencji z członkami LOP oddział Podkowa Leśna wynika ich „wyjątkowa nieznajomość statutu oraz zasad kontrolnych.” „Okręg i oddział, którym prezesuje ta sama osoba, nie posiadają prawem wymaganych dokumentacji ze zjazdów, protokołów komisji w tym mandatowo – skrutacyjnej z wynikami głosowań, protokołów i uchwał wszystkich komisji oraz zarządu dokonujących podziału funkcji. Zjazd Okręgu odbył się niezgodnie ze statutem. Dokumentów oddziału LOP w Podkowie Leśnej w ogóle nie ma. Jedynym jest pismo z 2013 r., z którego wynika, że dokonano podziału funkcji, w tym mąż pani prezes został w tym oddziale łącznie z nią skarbnikiem”. Braki dokumentów i działania niezgodne z prawem i ze statutem LOP przewijają się przez cały raport końcowy specjalnej komisji. Zaś we wnioskach czytamy: „Osobliwy jest fakt, że panie z LOP w Podkowie Leśnej zarzucające wszystkim łamanie prawa, działanie na szkodę przyrody, same od lat łamały statut organizacji, którą wykorzystywały do prowadzenia niczym nieuzasadnionych wojen z kolejnymi władzami samorządowymi miasta.”
 • Miasto Podkowa Leśna występuję do Zarządu krajowego LOP, Okręgu Warszawa oraz oddziału Podkowa Leśna LOP o dokumenty dotyczące działalności statutowej m.in protokoły z walnych zebrań, listy obecności, uchwały, sprawozdań z działalności itp.
 • 9.09.2016 r. do RM wpływa kolejna skarga na zniszczenie zbiornika w Parku Miejskim. Uchwała z dnia 11.10.2016 r. skarga bezzasadna. 
 • 16.07.2016 r. wpływa skarga do RM związana z przebudowa stawu. Uchwała z dnia 25.08.2016 r. – skarga bezzasadna. 
 • 12.04.2016, 16.04.2016 oraz 4.05.2016 Stowarzyszenie RKW kieruje do Wojewody Mazowieckiego i Prokuratury Krajowej skargi na działalność burmistrza. 
 • Miasto zwraca się do Zarządu Krajowego LOP, Zarządu Okregu Warszawa i Oddziału w Podkowie o udostępnienie informacji na temat faktycznej liczby członków oddziału, udostępnienie zawiadomień o walnych zebraniach oraz protokołów i chwał z tych zebrać. Zarząd Krajowy Lop powołuje specjalna komisję mającą na celu wyjaśnienie statusu oddziału LOP w Podkowie, cofa także wszystkie pełnomocnictwa.
 • Starosta grodziski 15.11.2016 r. wydaje pozwolenie na przebudowę stawu. Decyzja staje się prawomocna 1 grudnia co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac tym samym miasto nie otrzymuje dotacji.
 • 11.10.2016 r. zostaje przeprowadzona kompleksowa kontrola przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości mających późniejsze skutki.
 • Starosta grodziski na skutek skarg wstrzymuje procedowania wydania pozwolenia na budowę do czasu otrzymania wyników kontroli DRZGW w Warszawie, także sam zwraca się z prośbą o wyjaśnienia oraz na żądanie skarżących wydaje zaświadczenie o utrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego z 2010 r. w obrocie prawnym. Skarżący składają skargę na starostę, wg ich opinii starosta złamał prawo i wprowadził ich w błąd. Skargę rozpatruje Rada Powiatu Grodziskiego – skarga uznana za bezzasadną.
 • 28.08.2016 r. Pracownia Konstrukcji Budowlanych składa staroście grodziskiemu dokumentację aktualizowanego projektu przebudowy stawu celem wydania pozwolenia na budowę. Także we wrześniu miasto ma gotowy wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie dotacji na przebudowę stawu w wysokości 50% inwestycji tj. prawie 800 tys. zł.
 • 24.08.2016 r. skarga do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na rzekome zniszczenie zbiornika wodnego, podpisana między innymi przez ówczesnych radnych Gabryszuk, Kalińskiego, Dąbrówkę i członków LOP oddział Podkowa Leśna. Skarga 9.09.2016 r. została przekazana RM PL wg do rozpatrzenia wg kompetencji. RM PL podejmuje uchwałą stanowisko potępiające działalność części radnych.
 • Protest LOP na konsultacje społeczne dot. strategii Rozwoju Terenów Zielonych opracowywanej w ramach PTO do burmistrzów PTO.
 • Podczas sesji absolutoryjnej 23 czerwca 2016 r. omawiane są plany rewitalizacji parku, przebudowy stawu a także jej kosztów.
 • W ramach Uniwersytetu Otwarte Pokolenia ma miejsce prezentacja burmistrza dotycząca planów rewitalizacji parku – marzec 2016 r. 
 • 26 lutego 2016 r. odbywa się spotkanie z mieszkańcami dotyczące planów inwestycyjnych w tym tych związanych z parkiem.
 • Skarga do Komisji Rewizyjnej z 11.01.2016 r na działania burmistrza dotyczące rzekomego zniszczenia stawu – uchwała RM PL z 23.03.2016 r. Skarga bezzasadna.
 • Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu zamiennego – aktualizacja dokumentacji – aktualizacja map projektowych. Wykonawca: Pracownia Konstrukcji Budowlanej – wartość zamówienia: 34 440,00 zł.

 

2015

 

 • Spotkanie z mieszkańcami – przedstawienie planów inwestycyjnych na rok 2016, w tym rewitalizacji Parku Miejskiego (stawu) – przedstawienie istniejącej dokumentacji.
 1. Postępowanie poniżej 30.000 euro dot. czyszczenia stawu i rowu na terenie parku BWiM S. Perczyński – remont rowu RS-11/19) – wartość zamówienia: 28 999, 99 zł.
 2. We wrześniu 2015 r. wykonano prace związane z czyszczeniem stawu i rowu.
 3. W Parku Miejskim wypielęgnowano w 2015 r. 260 drzew, na co miasto pozyskało dotację.
 4. 12.10.2015 r. odpowiedź na wniosek złożony w trybie zapytania o udzielenie informacji publicznej na pytania dotyczące prac konserwacyjnych związanych ze stawem. 

WAŻNE! Jest to jedyne pytanie na przestrzeni ostatnich 5 lat jakie zostało skierowane bezpośrednio do urzędu przez późniejszych skarżących.

 

2012

 • wyrok WSA oddalający skargę LOP.

 

2011

 • 14.11.2011 r. skarga Oddziału LOP Podkowa do WSA na postanowienie Wojewody Maz. dot. postanowienia Starosty Grodziskiego odmawiającego wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją z 24.06.2010 – pozwolenie na budowę dot. rewitalizacji parku – staw.

 

2010

 

 • Pozwolenie wodnoprawne z 1.12.2010 r. starosty grodziskiego. Wartość prac kosztorysowych wg opracowania i stanu 2010 r. – 1 566 552,60 zł. Wartość prac kosztorysowych wg stanu opracowania 2010 r. poziom cen IV kwartał 2018 r. – 2 640 000,00 zł. Uwaga: podane kwoty dotyczą tylko przebudowy stawu.
 • Decyzja MWKZ z 05.11.2010 r. zezwalająca na przebudowę zbiornika.
 • Uzgodnienia z RDOŚ w Warszawie 28.10.2010 r.
 • Uzgodnienie rozwiązań z WZMiUW w Warszawie 20.10.2010 r.
 • 07.10.2010 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji parku i przebudowie stawu.
 • We wrześniu zostaje opracowana „ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I RETENCJI WOD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA PODKOWA LEŚNA” prezentowana w październiku na otwartym spotkaniu z mieszkańcami.
 • Decyzją 11.08.2010 r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację prac w Parku w Podkowie Leśnej.
 • Decyzja Starosty Grodziskiego nr 60/2010 r. z dnia 04.08.2010 r. – pozwolenie wodno – prawne na odtworzenie stawu z pogłębieniem dna, uszczelnieniem i wykonaniem robót melioracyjnych w tym przebudowy rowu RS-11 w km 4+030÷4+433 w m. Podkowa Leśna.
 • Zostaje wykonany „Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy zbiornika wodnego na rzece Niwce (rów Rs-11) w miejscowości Podkowa Leśna”, autor: mgr inż. Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA- -BART, 02-495 Warszawa 2010 r. 
 • Wykonano także opracowanie „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przebudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej, autor: dr inż. Jakub Batory, WAGA-BART” Warszawa maj 2010 r.
 • Miasto zleca WAGABART opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy zbiornika „Projekt przebudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”, autor: mgr inż. Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART, 02-495 Warszawa maj 2010 r.”.

 

2009

 • W II połowie 2009 r odbyły się ponowne konsultacje z mieszkańcami na temat rewitalizacji parku i stawu.
 • Miasto zleca: Pracowni Czuba Latoszek Sp  z  o.o. opracowanie projektu rewitalizacji parku w zakresie zagospodarowania terenu – umowa z 14.10.2009 r.
  Firmie ELMAR opracowanie z zakresu branży elektrycznej – oświetlenie parku – opracowanie zakładało pozostawienie napowietrznych linii kablowych
  Pracowni WAGABART opracowanie założeń do projektowania z określeniem wielkości zbiornika
 • 26.10.2009 r. skarga do Wojewody Mazowieckiego na burmistrza miasta PL na opieszałość burmistrza i nieuwzględnianie wniosków dotyczących prac projektowych przy rewitalizacji parku, „zakłócanie ciszy nocnej fauny leśnej” w parku poprzez organizację imprez w Pałacyku, w tym Dni Dziedzictwa Europejskiego, na rozpoczęcie 2w 2006 r. przez władze PL prac projektowych dotyczących rewitalizacji parku i inne.
 • We wrześniu 2009 r. zostają wykonane badania geotechniczne dla rejonu zbiornika, w tym w jego czaszy. W żadnym z 9 odwiertów nie ma śladu po jakiejkolwiek warstwie uszczelniającej dno – gliny czy iłów.
 • Decyzja Ministra Środowiska z dnia 9.04.2009 r. utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji (skargi z 2007 roku na decyzję WMKZ) dotyczącą realizacji zadań z zakresu prac wykonawczych na potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji celu publicznego – projekt rewitalizacji parku.

 

2008

 • 21.12.2008 zarzut braku „rekultywacji ścieżki spacerowej wzdłuż torów WKD Główna-Zachodnia – skarga do Wojewody.
 • 2.09.2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymuje zaskarżone decyzje MWKZ z 2006 r. 
 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego z 29.08.2008 r. dotycząca „uzgodnień zadań z zakresu prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie w Podkowie Leśnej” zawartych w „Projekcie rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej” wykonanego przez Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW.
 • 22.08.2008 r. Wojewoda Mazowiecki uzgadnia projekt rewitalizacji zakładający 3 strefy funkcjonalne, układ komunikacyjny, nawierzchnie, oświetlenie, nasadzenia, przebudowę dna stawu, umocnienie skarp i zasilanie wodą z wodociągu miejskiego, fontanny, scenę kameralna, drewniane podesty, odtworzenie bramy i furt, obeliski, pamiątkowy kamień, usunięcie drzew wokół stawu itp.
 • 6.08.2008 decyzja nr WN4161- 2/48/08 MWKZ zezwalająca na prace budowlane dotyczące rewitalizacji parku na podstawie projektu w parku Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW.
 • 26.06.2008 r. wniosek burmistrza PL do WMKZ o zgodę na prace.
 • 24.06.2008 r LOP składa zarzuty braków w dokumentacji. 
 • Wykonano projekt rewitalizacji parku.
 • Opracowanie: Projekt restauracji terenu parku oraz gospodarki drzewostanem – zespół Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego.

 

2007

 • 30.07.2007 rozstrzygnięcie Ministra Środowiska dot. projektu rewitalizacji parku po skargach LOP oddział Podkowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku.
 • 26.07.2007 r. Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku składa szereg uwag i zarzutów do Opinii do MWKZ (ponowna opinia Krajowego Ośrodka 06.06.2008 r. pozytywna).
 • 06.06.2007 r. Opinia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków na prośbę MWKZ dotycząca projektu rewitalizacji parku – pozytywna.
 • Skarga z 23.01.2007 Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku na decyzję MWKZ i odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (oddalona, decyzja utrzymana 2.09.2008 r.).

 

2006

 • W ciągu całego 2006 r odbył się szereg spotkań z mieszkańcami, projektantami i władzami miasta, a także wykonano ankiety oraz odbyły się wizje lokalne w terenie wszystkich interesariuszy, zbierano uwagi i wnioski. Także mieszkańcy występowali np. do MWKZ czy wojewody z  „pozytywnymi sygnałami” mającymi podważyć wiarygodność i zasadność działań ówczesnych władz samorządowych miasta.
 • 20.12.2006 r decyzja nr 219/06 WMKZ na prace w parku (Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW).
 • 01.11.2006 r. Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku zostaje uznane za stronę w postępowaniu. 
 • We wrześniu powstaje ostateczna wersja opracowania pn. „Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Część druga: Studium oceny potrzeb i możliwości zasilania stawu w parku Miejskim”.
 • W sierpniu do burmistrza miasta zwraca się z interpelacją poselską poseł PiS ziemi zamojskiej, do którego dotarły „niepokojące sygnały”. 
 • WMKZ wydaje 6.08.2006 r decyzję zezwalającą na rewitalizację Parku wg projektu – Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW.
 • W kwietniu wykonano „Studium oceny potrzeb i możliwości zasilania stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”.
 • Miasto zleca wykonanie koncepcji rewitalizacji parku Zakładowi Sztuki Krajobrazu SGGW.

 

2005

 • Podjęcie uchwały Rady Miasta wyrażającej dezaprobatę dla działań radnej uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej.
 • Wniosek radnej Marii Wolskiej (ówczesna prezes podkowiańskiego LOP) do Marszałka Województwa o wstrzymanie wykonania decyzji przyznającej środki na remont Pałacyku – dofinansowanie zostało wstrzymane (historia jest opisana w 13 numerze biuletynu miasta z maja 2005 r. 
 • Miasto otrzymuje środki pomocowe ZPORR na finansowanie projektu „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na CKiIO”. 
 • Wykonanie koncepcji odwodnienia Miasta Podkowa Leśna – Spółka Wodna Piastów. Opracowanie podzielono na III etapy: odmulenie i konserwację, przebudowę przepustów i umocnienie skarp rowów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Wartość prac wyceniono na ok. 6 mln zł. Według projektanta warunkiem retencjonowania wód w stawie w parku jest ich czystość, z uwagi na zrzut ścieków sanitarnych w górnej części zlewni, nie ma możliwości retencjonowania wody w zbiorniku.
 • Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej Parku Miejskiego – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.