Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Regionalny Program Operacyjny Woj. Maz. 2014 - 2020

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dn. 21.08.2018
Termin realizacji projektu: 02.11.2017 – 31.01.2022
   
Wartość całkowita: 15.624.854,27 PLN
Wartość dofinansowania: 13.260.813,81 PLN
Z czego EFRR: 12.499.883,41 PLN
Z czego BP: 760.930,40 PLN

 

Ogólny opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na tym terenie. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, a Partnerami Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek oraz Miasto Podkowa Leśna i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem oraz budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. Projekt wpisuje się w założenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin, a realizowany będzie na terenach poddanych rewitalizacji Miasta Żyrardowa i gmin: Michałowice, Milanówek oraz Grodzisk Mazowiecki. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową.


Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

redukcja_emisji_1 

Droga nr 719 na odcinku pomiędzy Galerią Podkowa a ulicą Grodziską

 

redukcja_emisji_2 

Droga nr 719 na odcinku pomiędzy Galerią Podkowa a ulicą Grodziską

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna
Nr i data umowy: RPMA.04.02.00-14-5420/16-00 z dnia 01.02.2017 r.
Termin realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.01.2018
   
Wartość całkowita: 1.366.230,49 PLN
Wartość dofinansowania: 460.600,63 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Projekt dotyczy termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia następujących budynków, zlokalizowanych w Podkowie Leśnej: ul. Akacjowa 39/41 – budynek Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 29 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13 – budynek komunalny, ul. Błońska 50 – budynek biblioteki. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy korzystają z ww. budynków.

Cel projektu:

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  Zakres prac objętych inwestycją obejmie m.in.: ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); montaż paneli fotowoltaicznych; wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej.

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: P&R w Podkowie Leśnej – ekologia, mobilność, styl życia
Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet:  Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-6155/16-00 z dnia 13.02.2017 r.
Termin realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018
   
Wartość całkowita: 760.295,24 PLN
Wartość dofinansowania: 601.348,19 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Inwestycja obejmuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz dla rowerów, usprawnienie dojścia na peron od strony parkingu, oświetlenie, system monitoringu, a także małą architekturę (ławki, kosze na śmieci). Dodatkowo teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią (trawniki oraz nasadzenia krzewów), uporządkowany zostanie również skwer na tyłach przystanku stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej pod nazwą Podkowa Leśna Główna.

Cel projektu:

Utworzenie systemu parkowania w Podkowie Leśnej w bliskości stacji WKD. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania chaosu związanego z parkowaniem w centrum Miasta, a jego głównym celem jest nie tylko umożliwienie parkowania, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: Redukcja Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1
Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016
Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019
   
Wartość całkowita: 37 791 109,09 PLN
Wartość dofinansowania: 29 781 817,35 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych w Podkowie Leśnej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez motoryzację indywidualną. Budowa ścieżek rowerowych umożliwi mieszkańcom dojazdy do pracy oraz rekreacyjne korzystanie z budowanej infrastruktury.

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy
Działanie: Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa
Nr i data umowy: UDA-RPMA.03.01.00-14-040/08/00 z dnia 31.12.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.12.2008 – 30.09.2015
   
Wartość całkowita: 1 252 747,66 PLN
Wartość dofinansowania: 712 536,34 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej. W układzie komunikacyjnym miasta przedmiotowy odcinek drogi stanowi najważniejsze połączenie drogowe w układzie wchód – zachód. Ulice łączą centrum miasta z drogą wojewódzką nr 720 (połączenie Podkowy Leśnej z Otrębusami) oraz dają możliwość dojazdu do drogi wojewódzkiej 719 (do Pruszkowa, Warszawy) oraz do drogi krajowej nr 8 (do Nadarzyna).

Przedmiotowa droga jest głównym połączeniem do centrum miasta dla mieszkańców Podkowy Leśnej Wschodniej. W szerszym ujęciu poprzez kolejkę WKD (z przystankiem głównym w centrum miasta) mieszkańcy Podkowy Leśnej uzyskują połączenie z Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Układ urbanistyczny miasta – ogrodu Podkowy Leśnej, którego sieć połączeń drogowych stanowi istotny element, jest unikalny w skali kraju (na ten fakt zwrócono już uwagę w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku) i z tego powodu decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22.10.1981 r. podlega on ochronie konserwatorskiej.

Początek przebudowy dróg przyjęto na skrzyżowaniu al. Lipowej z Bukową. Koniec odcinka objętego inwestycją zlokalizowany jest na granicy Podkowy Leśnej. Łączna długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.006,00mb. Przebudowa polega na modernizacji nawierzchni jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni odcinków ulic poprzecznych, wykonaniu nawierzchni wjazdów, wykonaniu drenu z tłucznia kamiennego umożliwiającego prawidłowe odwodnienie ulicy Bukowej. Ponadto wzdłuż ulicy Bukowej zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, a na odcinku od ul. 11 Listopada do końca przedmiotowego odcinka drogi zostanie wykonany nowy chodnik.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie, którego realizowana będzie inwestycja, rozwój społeczno – gospodarczy Podkowy Leśnej, podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i osób przyjeżdżających oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju. Przebudowa drogi w ciągu ulic: Bukowej oraz jej połączenie z drogą powiatową nr 1502W realizuje kilka celów szczegółowych, które dla miasta i powiatu należą do priorytetowych:

 • stymulacja rozwoju gospodarczego miasta i regionu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, komfortu jazdy,
 • oszczędność czasu podróży w przewozach pasażerskich,
 • ograniczenie liczby wypadków drogowych,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • zmniejszenie natężenia hałasu.

 

bukowa_1 bukowa_2 bukowa_3 bukowa_4   

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: Działanie 6.1 – Kultura
Nr i data umowy: RPMA.06.01.00-14-051/14/00 z dnia 25.05.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2015 – 30.06.2015
   
Wartość całkowita: 881 741,51 PLN
Wartość dofinansowania: 749 480,28 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Założeniem projektu jest utworzenie i rozwój systemu oznakowania (zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej) obszaru atrakcyjnego kulturowo – Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Jego podstawą będzie dziedzictwo kulturowe Podkowy Leśnej, na które składają się m.in. wyjątkowy w skali europejskiej układ urbanistyczny odpowiadający architekturze miast ogrodów, których idea zrodziła się w Anglii pod koniec XIX wieku. System ten oparty będzie z jednej strony na tradycyjnych elementach systemu oznakowania całego obszaru atrakcyjnego kulturowo (całego Miasta Podkowa Leśna), takich jak: oznakowanie lokalizacji instytucji kultury (plan miasta, pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic i piktogramami), oznakowanie lokalizacji zabytków, oznakowanie lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, oznakowanie lokalizacji terenów zielonych (panel z mapą lasu i ścieżkami turystycznymi i rekreacyjnymi, w tym piesze rowerowe i konne), oznakowanie lokalizacji ulic (plan miasta, nośniki z nazwami ulic).

W ramach systemu powstaną także panele z miejscem na plakaty i ogłoszenia oraz słupy ogłoszeniowe, a na wjeździe do miasta z czterech stron powstaną pylony wjazdowe z informacją o mieście oraz herbem.

System ma pomagać w orientacji przestrzennej zwłaszcza przyjezdnym, uwypuklać specyfikę miasta, jego charakterystyczny układ ulic i przestrzeni publicznych. Wprowadzenie systemu w Podkowie Leśnej dostarczy turystom, kierującymi się na obszary atrakcyjne turystycznie (ze względu na atrakcje kulturowe) i przyrodniczo (zieleń miejska oraz sąsiedni Las Młochowski) dodatkowej wiedzy na temat zabytków, przyrody, historii, architektury oraz znanych mieszkańców miasta, i skłoni ich do pozostania w nim przez jakiś czas, zwiedzenia jego zabytków (np. wille). System pozwoli z łatwością odnaleźć się turyście w terenie oraz zlokalizować interesujące go atrakcje kulturalne.

Poza tradycyjnym systemem oznakowania, zrealizowana zostanie aplikacja informatyczna oraz strona www kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem.

Cel projektu:

Poprawa dostępności informacji o atrakcyjnym obszarze dziedzictwa kulturowego jakim jest Miasto Ogród Podkowa Leśna, celem wykorzystania niewątpliwych atutów jego oferty kulturowej.

 

SIM_dotacje  sim_2

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 – Kultura. 

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

 

Tytuł projektu: Niska emisja w Podkowie Leśnej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Nr i data umowy: RPMA.04.03.01-14-B395/18-00 z dnia 24 lipca 2019 r.
Termin realizacji projektu: 2019-2021
   
Wartość całkowita: 156 637,40 PLN
Wartość dofinansowania 89 560,00 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Po zmianach objętych Aneksem nr 2 projekt obejmował wyminę źródeł ciepła i instalacji CWU w budynku przy ul. Jana Pawła II 29. 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza jak również zmniejszenie utraty energii cieplnej i elektrycznej w budynkach komunalnych.

 

Projekt pn. „Niska emisji w Podkowie Leśnej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet VI – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

 


 

rysunki_logotypy_Mazowsze_program_regionalny 

Tytuł projektu: E-usługi dla Podkowian
Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: Działanie 2.1 – E usługi
Nr i data umowy: RPMA.02.01.02-14-e649/20-00  z dnia 19 lutego 2021 r.
Termin realizacji projektu: 2020 – 2022
   
Wartość całkowita: 1 382 760,00 PLN
Wartość dofinansowania: 884 000,00 PLN

 

Ogólny opis projektu:

Projekt obejmuje budowę nowoczesnego systemu wspierania działalności urzędu i udostępnienie mieszkańcom e-usług umożliwiających komunikację na linii mieszkaniec – Urząd bez kontaktu osobistego poprzez umożliwienie elektronicznego składania różnorodnych wniosków jak również wsparcia w dziedzinie identyfikacji zobowiązań względem Miasta oraz powiązania z nim możliwości dokonywania płatności.

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu będzie rozwój e-usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez miasto Podkowa Leśna.

 

e-uslugi 

 


 

 

Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 26 220 146,40 zł
Wkład własny: 7 226 605,62 zł
Wartość dofinansowania: 18 993 504,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi 
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2023
Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostki realizująca projekt: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin:

 • Czosnów,
 • Góra Kalwaria,
 • Halinów,
 • Izabelin,
 • Karczew,
 • Kobyłka,
 • Konstancin-Jeziorna,
 • Legionowo,
 • Lesznowola,
 • Marki,
 • Milanówek,
 • Nieporęt,
 • Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Otwock,
 • Piastów,
 • Podkowa Leśna,
 • Pruszków,
 • Radzymin,
 • Stare Babice,
 • Sulejówek,
 • Wieliszew,
 • Wołomin,
 • Ząbki,
 • Zielonka,
 • Żyrardów

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Cele tematyczne:

 1. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
 2. Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
 3. Przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową;
 4. Dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych;
 5. Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu jakości powietrza na terenie WOF.

Zakres projektu obejmie 5 obszarów tematycznych:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

E-transport – przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych.

E-parkowanie – stworzenie systemu e-kontroli SPPN, który wzmocni służby kontrolne i zoptymalizuje kontrolę, co znacząco wpłynie na podniesienie jej skuteczności, a w konsekwencji poprawi pogarszającą się sytuację parkingową w Warszawie oraz pomoże podnieść jakość powietrza.

E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza.

 

Miasto Podkowa Leśna uczestniczyło w komponencie E-turystyka, wynikiem którego powstała aplikacja Warsawpolis Guide.

 

Aplikacja WARSAWPOLIS GUIDE to jeden, kompletny, wirtualny przewodnik, który przeprowadzi Cię przez najciekawsze miejsca i atrakcje metropolii warszawskiej oraz zachęci do twórczej eksploracji regionu.W naszej aplikacji znajdziesz:

Atrakcje Warszawy i 21 okolicznych gmin – znane i mniej znane atrakcje turystyczne Warszawy oraz Czosnowa, Góry Kalwarii, Halinowa, Karczewa, Kobyłki, Konstancina-Jeziorny, Legionowa, Lesznowoli, Marek, Milanówka, Nowego Dworu Mazowieckiego, Otwocka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Radzymina, Starych Babic, Sulejówka, Wołomina, Ząbek, Zielonki i Żyrardowa.

Trasy turystyczne autorskie trasy tematyczne, a w nich interaktywne rozwiązania technologiczne: rozszerzona rzeczywistość AR, animowane postaci przewodników po niektórych trasach, np. łosia, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, panoramy i inne multimedia nawiązujące do danego miejsca

Obiekty turystyczne – prawie 800 obiektów różnego rodzaju, np. zabytki, tereny zielone, instytucje kulturalne, centra handlowe

Mapy – każda trasa i obiekt są wyświetlone na mapie, oznaczone liniowo lub ikonką

Planer – pozwala zaplanować zwiedzanie według osobistych preferencji i kryteriów

Powiadomienia push – informują o aktualnych wydarzeniach w obiektach w Warszawie i gminach

E-pocztówkę – umożliwia stworzenie spersonalizowanej wirtualnej pocztówki i wysłanie jej do wybranej osoby

 

Aplikacja dostępna jest w dziewięciu wersjach językowych, spełnia wymogi WCAG 2.1, a opisy obiektów turystycznych dostępne są także w formie audiodeskrypcji.

Życzymy wspaniałej przygody i wielu niezapomnianych wrażeń!

 

 
 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.