Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
pochmurno
6°C
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Podkowa Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z dnia 8 maja 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://podkowalesna.pl/ i Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (BIP) https://bip.podkowalesna.pl/ .

 • Data publikacji strony internetowej i BIP: 31.12.2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niezgodności:

 • filmy, które nie posiadają audiodeskrypcji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych,
 • część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych, opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu).

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa posiada narzędzie mające polepszyć dostępność strony wywoływane ikonami:

 • zmiana kontrastu,
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana odstępu między literami, wierszami, słowami oraz akapitami.

pozwalające m.in. czytać stronę, zmienić motyw kolorystyczny na stronie.

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersja kontrastowa (czarne tło, żółte litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wykluczone pułapki klawiaturowe,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych podjazd z możliwością wjazdu na korytarz Urzędu i dostępu do Kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz toalety.

Bezpośrednio przy wejściu do Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo.

W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna występują następujące ograniczenia:

 • Urząd nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Urząd nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Urząd nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna brak jest systemu tłumaczenia języka migowego,
 • do Urzędu Miasta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kancelaria Urzędu Miasta znajduje się na parterze i jest możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii Urzędu pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

Informacja o możliwości składania informacji i wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 • Każdy ma prawo poinformować Miasto Podkowa Leśna o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej;
 • Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Miasta Podkowa Leśna, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 1. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 • Dane kantatowe wnioskodawcy;
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożlwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym;
 • Wskazanie preferowanego sposoby dostępności (jeżeli dotyczy);
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 1. Wnioski można składać:
 • Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 , 05-807 Podkowa Leśna;
 • Drogą elektroniczną: dostepnosc@podkowalesna.pl;
 • Drogą przez epuap: /6gf1vd1m9s/;
 • W kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna w godzinach pracy.
 1. Termin realizacji wniosku

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Wnioskodawca niezwłocznie zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i wskazany zostanie nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 1. Tryb odwoławczy

Gdy Miasto Podkowa Leśna nie zapewniło Wnioskodawcy dostępności w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upływu terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 1. Sposób wypełniania informacji/wniosku

Informacja/wniosek jest wypełniany w celu zapewniania dostępności. Podmiot publiczny zrealizuje dostępność lub zapewni dostęp alternatywny. Wniosek należy wypełniać czytelnie (wyraźnym pismem). W polach wyboru należy zaznaczyć X. We wniosku należy podać formę kontaktu. W przypadku gdy potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr: 22 75 92 100 lub mailowo: dostepnosc@podkowalesna.pl

 Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej podmiotu

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej podmiotu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

 

Dane kontaktowe

Zarządzeniem Nr 117/2020 z dnia 28.09.2020 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał Zespół ds. dostępności.

Kontakt z Zespołem:

 • Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Bartkowska
 • Członkowie Zespołu:

– Beata Krupa

– Krzysztof Lenc

– Andrzej Rogalski

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt na adres e-mail: dostepnosc@podkowalesna.pl lub prosimy o telefon pod numer: 22 759 21 00.

 • w zakresie dostępności architektonicznej: Andrzej Rogalski
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Małgorzata Bartkowska
 • w zakresie dostępności cyfrowej: Krzysztof Lenc
 • w zakresie dostępności BIP: Beata Krupa, Krzysztof Lenc
 • w zakresie dostępności strony internetowej urzędu: Krzysztof Lenc

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można przekazywać:

 • pocztą na adres Urzędu:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020 r.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.