Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna
Powróć do: Honorowi obywatele

Zbigniew Bujak

Zbigniew BujakZbigniew Bujak (ur. w 1954 r.) – w lipcu 1980 r. był współorganizatorem strajku w jednym z wydziałów „Ursusa”. W sierpniu tego roku należał do założycieli Robotniczego Komitetu
Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża. Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
W lutym 1981 r. wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W momencie ogłoszenia stanu wojennego uniknął aresztowania. Później ukrywał się, aktywnie działając w podziemiu. W latach 1982-1986 był przewodniczącym Regionalnego Komitetu Wykonawczego Regionu Mazowsze, należał również do założycieli
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Aresztowano go dopiero w maju 1986 r. Był jednym z najdłużej ukrywających się członków Solidarności. Po 4 miesiącach został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1987 zasiadał w jawnej, choć działającej nielegalnie, Tymczasowej Radzie „Solidarności”. Od 1987 r. należał do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Od grudnia 1988 r. do czerwca 1990 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Podczas jego obrad pracował w zespole do spraw reform politycznych oraz w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. W
wyborach czerwcowych w 1989 r. nie kandydował. Potem, od 1991 r. poseł na Sejm I i II kadencji. W 1991 r. wspólnie z Januszem Rolickim opublikował wywiad rzekę Przepraszam za Solidarność. W 1990 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2011 r. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wieloletni mieszkaniec Podkowy Leśnej.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna otrzymał 29 sierpnia 2020 r. (uchwała Nr 163/XIX/2020) w uznaniu za zasługi przy powstawaniu 40 lat temu Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność, a tym samym rozsławienie Podkowy Leśnej jako intelektualnego zaplecza dla demokratycznych zmian w Polsce i Europie Wschodniej. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu miało miejsce podczas XX sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2020 r.

Zbigniew Bujak