Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
3°C

Inwestycje 2022

Inwestycje zrealizowane w 2022 r.

 1. Przebudowa ulicy Sarniej. Koszt prac – 1 918 800 zł (brutto)
  Zakres prac obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, odwodnienia liniowego oraz połączonego z nim systemu skrzynek rozsączających, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną i energetyczną oraz wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, a także wyniesionych skrzyżowań. Wprowadzono również strefę zamieszkania. 


  1-_Sarnia 
 2. Szkolny plac z bieżnią i boiskiem do siatkówki, badmintona i teqballa. Koszt prac – 687 090,45 zł (dofinansowanie w kwocie 283 656 zł) 
  Zakres prac obejmował wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy specjalnej nawierzchni bieżni do skoku w dal, boiska do siatkówki i badmintona oraz teqballa. Wszystkie nawierzchnie zostały wykonane z poliuretanu. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie leśnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  2-_Bieżnia 2-_Teqball 
    
 3. Usprawnienie dwóch fragmentów odwodnienia ul. Kwiatowej, skrzyżowanie ul. Sasanek i części ul. Kwiatowej od ul. Parkowej. Koszt prac - 39 852 zł
  W ramach tego zadania w ulicy Kwiatowej od strony skrzyżowania z ul. Sasanek zostały dostarczone i posadowione dwie studnie chłonne z funkcją rozsączania o średnicy Ø 1200 mm, montaż rur łączących obydwie studnie, montaż studni chłonnej z kratka ściekową i połączenie ze studniami rozsączającymi mające na celu odbiór wód opadowych z rejonu skrzyżowania.


  W ulicy Kwiatowej od strony skrzyżowania z ul. Parkowa zostało wykonane czyszczenie pobocza chłonnego i ułożenie cieku wodnego na podbudowie cementowej z uzupełnieniem pozostałej części pobocza chłonnego tłuczniem kamiennym na długości około 55 metrów, wykonanie dodatkowego oporu z krawężników z przekierowaniem wód opadowych do cieku wodnego wykonanego wzdłuż posesji. Wykonany ciek wodny odprowadza wody do rowu odwadniającego przy ul. Parkowej.

  3-_Odwodnienie Rondo_Kwiatowa 

 4. Remont nawierzchni ul. Ptasiej na odcinku 355 m oraz ul. Bażantów na odcinku ok. 129 m. Koszt prac - 158 055 zł.
  Zakres prac obejmował utwardzenie wymienionych odcinków ulic na istniejącej podbudowie poprzez powierzchniowe skropienie emulsją i wysypanie grysem bazaltowym. Zastosowanie rozwiązanie umożliwia mieszkańcom tych ulic komfort poruszania się po równej nawierzchni oraz eliminuje problem unoszenia się kurzu podczas upalnych dni.

  4-_Bażantów 

 5. Modernizacja 4 szt. przepompowni ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wymianę szaf sterowniczych oraz montaż systemu sterującego pracę przepompowni – telemetria. Koszt prac - 91 635 zł – POPT 2014-2020 „Podkowa Leśna = Human Smart Town – dofinansowanie przedmiotu umowy w wysokości 63 325 zł
  W związku z wieloletnim użytkowaniem elementy szaf sterowniczych w przepompowniach uległy znacznemu zużyciu, a same szafki skorodowały i wymagały wymiany. Przy okazji wymiany szaf sterowniczych zdecydowaliśmy się na zastosowanie nowego sytemu sterowania i monitoringu pracy całej przepompowni przy użyciu sond hydrostatycznych i przekazywania danych zdalnie do stanowiska operatora. Powyższy system pozwala już przed wyjazdem serwisu sprawdzić na monitorze komputera aktualną sytuację w przepompowni wraz z dokładnym poziomem ścieków w zbiorniku.

  5-_Wymiana_szaf_sterowniczych 

 6. Nowa linia oświetleniowa w ul. Topolowej. Koszt prac -114 390 zł.
  Zakres prac obejmował wybudowanie zupełnie nowego oświetlenia typu parkowego na podstawie projektu z 2017 roku, jednak z uwagi na wymogi właściciela sieci, nie było możliwości wybudowania oświetlenia pod linią napowietrzną PGE. Dlatego też pastorały powstały po drugiej stronie chodnika, jednak bez szkody na jakości oświetlenia. Na całej długości ulicy dodano 3 oprawy oświetleniowe więcej.

  6-_Topolowa_pastorały 

 7. Defibrylator AED na budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Koszt urządzenia - 6 906,70 zł.
  Miasto Podkowa Leśna zakupiło defibrylator zewnętrzny AED model CU Medical iPad SP1. Jest to urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić osobę bez przygotowania medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Sprzęt został umieszczony przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41). Sprzęt został zakupiony ze środków wygranych w Konkursie Gmina na Medal #Szczepimy Się.

  7-_AED 

 8. Wykonanie rowów odwadniających. Koszt prac -24 999,75 zł
  Zakres prac obejmował wykonanie rowów odwadniających w poboczu ul. Kasztanowej i ul. Klonowej, które miało na celu powstrzymanie wód spływających z wyższych terenów obydwu tych ulic na ulicę Modrzewiową, co powodowało zalewanie posesji w ulicy Modrzewiowej. Rów odwadniający ma około 10 metrów długości i 80 cm głębokości, obrzeże rowu zostało zabezpieczone płytami ażurowymi a wokół obrzeża została wykonana warstwa chłonna z tłucznia kamiennego. Rowy zostały zabezpieczone słupkami ostrzegawczymi.

  8-_Rowy 

 9. Przebudowa ulicy Kwiatowej. Koszt prac - 476 084,49 zł
  Zakres prac obejmował budowę ronda przy ul. Kwiatowej. Wykonano infrastrukturę odwadniającą ronda i terenu wokół, utwardzono nawierzchnię kostką, wykonano zjazdy w ulicy Czeremchowej, Sasanek, Kwiatowej i w kierunku ulicy Wrzosowej. W obrębie ronda wykonano również chodniki oraz zjazd na prywatną posesję.

  9-_Rondo 

 10. Modernizacja dachu na ul. Orlej 4. Koszt prac - 32 289,11 zł
  W ramach zadania wymieniono obróbki pasa podrynnowego oraz dokonano wymiany gontu (pokrycia dachowego) na dwóch skosach.

  10-_Orla_4 

 11. Modernizacja dachu na ul. Jana Pawła II 3. Koszt prac - 25 751,92 zł.
  W ramach tego zadania wymieniono części obróbek blacharskich i kominowych dachu płaskiego wraz z uszczelnieniem przejść kanałów wentylacyjnych i przewodów klimatyzacyjnych w budynku usługowym przy ul. Jana Pawła II 3 w Podkowie Leśnej.

  11-_Jana_Pawła_II_3 

 12. Automatyczny pomiar czasu wraz z ekranem wizualizacyjnym mierzenia czasu na torze rowerowym – TEDTRONIX Tadeusz Łazowski – Koszt prac - 30 996 zł
  Montaż mobilnej ściany akustycznej w budynku przedszkola miejskiego. Koszt inwestycji – 61 064,58 zł
  Rozwiązanie umożliwiło stworzenie dodatkowej przestrzeni dla powiększającej się grupy przedszkolaków, bez utraty funkcjonalności sali jako świetlicy będącej miejscem występów i prezentowania talentów przez najmłodszych mieszkańców Podkowy Leśnej.

  15-_Automatyczny_pomiar_czasu 

 13. Przebudowa sięgacza ul. Topolowej - Piotr Pacholczyk. Koszt prac -154 672,50 zł
  Zakres remontu obejmował prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z korytowaniem. Została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ustawiono krawężniki betonowe ograniczające jezdnię. Wykonano również odwodnienie drogi poprzez zamontowanie 11 sztuk skrzynek rozsączających. Mieszkańcy oprócz indywidualnych zjazdów zyskali również nową nawierzchnię.

  13-_Topolwa_sięgacz 

 14. Remont dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Koszt prac – 160 000 zł
  Zakres prac polegał na wymianie uszkodzonych oraz wadliwych obróbek blacharskich w części szczytowej, okapowej i bocznej budynku wraz z wykonaniem dodatkowych uszczelnień, wymianie zawilgoconej wełny mineralnej i płyt OSB. Wymieniono również uszkodzone i wadliwe obróbki blacharskie na elementach żelbetowych elewacji z oknami i rurą spustową. W ramach prac wykonano docieplenia przestrzeni dachowej, uszczelnienia pęknięć papy termozgrzewalnej oraz naprawiono tynki ścian wraz z malowaniem po zaciekach zarówno w hali sportowej, jak i na elewacji budynku.

  14-_Hala_sportowa 


 15. Przebudowa ulicy Miejskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Myśliwskiej. Koszt prac - 499 525,83 zł.
  Zakres prac obejmował wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego, chodnika oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej. W ramach uspokojenia ruchu wykonano azyle drogowe.

  16-_Miejska 
 16. Odtworzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na wybranych ulicach miasta cz. 1. Koszt prac - 56 824,97 zł
  Zakres prac polegał na odtworzeniu destruktu w ulicy Sępów na odcinku od ulicy Gołębiej do ulicy Ptasiej w Podkowie Leśnej.

  17-_Sępów 

 17. Odtworzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na wybranych ulicach miasta cz. 4. Koszt prac - 72 459,35 zł
  Zakres prac polegał na odtworzeniu destruktu w ulicy 11 Listopada na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Kolejowej w Podkowie Leśnej.

  18-_11_Listopada  

 18. Odtworzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na wybranych ulicach miasta cz. 6. Koszt prac - 59 530,92 zł
  Zakres prac polegał na odtworzeniu destruktu w ulicy Lisiej na odcinku od ulicy Borsuczej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej.

  19-_Lisia 

 19. Odtworzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na wybranych ulicach miasta cz. 2. Koszt prac - 193 079,25 zł
  Zakres prac polegał na odtworzeniu destruktu w ulicy Szczyglej na odcinku od ulicy Gołębiej do ulicy Jaskółczej w Podkowie Leśnej.

  20-_Szczygla 

 20. Odtworzenie nawierzchni destruktem asfaltowym na wybranych ulicach miasta cz. 3. Koszt prac - 307 377 zł
  Zakres prac polegał na odtworzeniu destruktu w ulicy Borsuczej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Wiewiórek w Podkowie Leśnej.

  21-_Borsucza 

 21. Wykonanie muralu na budynku szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy – Przemysław Wójciak – 17 835 zł - POPT 2014-2020 „Podkowa Leśna = Human Smart Town – dofinansowanie przedmiotu umowy w wysokości 17 835 zł + 28 905 zł
  Zakres prac obejmował wykonanie muralu na ścianie budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy od ulicy Parkowej. Na muralu zobaczymy podobizny Stanisława Wilhelma Lilpopa, Kazimierza Michałowskiego, Haliny i Janusza Regulskich, oraz Tadeusza Baniewicza. Na muralu znajdziemy również transformację „Ekadki” w „Wukadkę” oraz liczne działania podejmowane przez podkowiański samorząd. Mural został wykonany w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

  22-_mural_HST 

 22. Remont dachu budynku przy ul. Głogów 11. Koszt prac - 97 827,93 zł
  W ramach prac został wymieniony nie tylko dach, ale również obróbki blacharskie. Dodatkowo wymieniono zawilgoconą izolację (wełnę mineralną), zastępując ją styropianem oraz podbitkę, zastępując ją płytą OSB o specjalnym rodzaju, wykorzystywaną w warunkach o wysokiej wilgotności.

  23-_Głogów_11 

 23. Wykonanie barierek nad przepustami cieków wodnych. Koszt prac - 38 376 zł
  Zakres prac obejmował wykonanie i zamontowanie ośmiu barierek drewnianych (niektóre z dodatkowym wsparciem) na ciekach wodnych przy ulicach: Akacjowej, Modrzewiowej, Jeleniej oraz Myśliwskiej. W ramach zadania barierki zostały również dodatkowo zaimpregnowane, aby mogły posłużyć na dużo dłuższy okres.

  24-_Barierki 

 24. Budowa 4 studni chłonnych – zbiorników retencyjnych o zdolności zatrzymania, zmagazynowania oraz późniejszej infiltracji 576 m³ wody opadowej/rok w ul. Zachodniej. Koszt prac - 49 200 zł
  Zakres prac wykonywanych w ulicy Zachodniej przy przebudowie torowiska WKD i infrastruktury drogowej przez firmę INTOP pokrywa się z projektem przebudowy ul. Zachodniej opracowanych na potrzeby Miasta Podkowa Leśna. W ramach opracowanego projektu na potrzeby Miasta jest posadowienie czterech studni chłonnych i aby nie rozkopywać ponownie wykonanej przebudowy przez firmę INTOP, zostało uzgodnione, że firma wykona posadowienie studni chłonnych z infrastrukturą tak żeby w momencie przebudowy ul. Zachodniej przez Miast Podkowa Leśna według własnego projektu wykonać tylko podłączenie studni do infrastruktury odwodnieniowej.

  25-_Studnie 

 25. Wymiana armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta. Koszt prac - 207 870 zł
  Zadanie polegało na wymianie wszystkich elementów wewnętrznych w zbiornikach przepompowni mających wpływ na bezawaryjność pracy całej przepompowni. W trakcie prac wymieniono rurociągi tłoczne, zawory zwrotne, pompy, prowadnice oraz zamontowano drabinki złazowe. Wszystkie zastosowane elementy wykonano z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego, jakim są ścieki komunalne.

  26-_Przepompownia 

 26. Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej. Koszt prac - 192 678,80 zł
  Nowe nasadzenia znalazły się na ulicy Lotniczej, Helenowskiej, Miejskiej, Wróblej oraz na rondzie przy ulicy Kwiatowej. Posadzono drzewa, krzewy oraz byliny, a także cebule roślin. Rośliny zostały dobrane w oparciu o kontynuację nasadzeń realizowanych w latach poprzednich. Odmiany, które zostały zastosowane: hortensje bukietowe w odmianie ‘Limelight’ i ‘BOBO’, kalina koralowa ‘Compactum’, krzewuszka cudowna ‘Victoria’, róża ‘Marathon’ oraz bergenie i funkie. Wśród nasadzeń pojawiły się również trawy ozdobne – turzyca Morrowa ‘Variegata’ czy rozplenica japońska ‘Hameln’. Przy nasadzeniach zastosowaliśmy również zieleń zadarniającą w postaci runianki japońskiej ‘Green Carpet’ oraz dąbrówki rozłogowej ‘Burgundy Glow’. Cała inwestycja związana z opracowaniem i realizacją projektu została wykonana w ramach dotacji uzyskanej przez Miasto Podkowa Leśna na zadanie pn. „Podkowa Leśna dla Klimatu” oraz współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

  27-_Wróbla 

 27. Zakup serwera oraz 8 zestawów komputerowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Koszt - 71 635,20 zł
  Miasto Podkowa Leśna zakupiło serwer oraz osiem zestawów komputerowych. W ramach zadania został również przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa urzędu, natomiast pracownicy urzędu wzięli udział w szkoleniu na temat cyberbezpieczeństwa.

  28-_Serwer 

 

28-_Cyfrowa_gmina 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.