Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Deklaracja Śmieciowa

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł. 

Stawka ta ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego: 

 • w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 r. kwota ta nie może przekroczyć 160.83 zł.
 • w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r. kwota ta nie może przekroczyć 175,48 zł.

Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki należy dokonać zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna;
 • przesłać ją na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna;
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały;
 • na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

 

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie bioodpady będzie gromadzić we własnym kompostowniku. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania wynosi 0,60 zł za każdy mzadeklarowanej zużytej wody. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane brązowe worki z bioodpadami, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nie dotyczy to odbioru trawy i liści. Mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, nadal będą mogli odwozić te odpady do PSZOK’u oraz korzystać z dodatkowych zbiórek akcyjnych organizowanych przez Urząd Miasta.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z ulgi powinien wypełnić deklarację i złożyć ją osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, przesłać ją na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

 

Stan obowiązujący od 1 kwietnia 2023 r. – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą nr 361/XLVII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałej zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2023 r. wynosi 11 zł za m3 zużytej wody na nieruchomości. Pozostałe stawki nie uległy zmianie.

 

Stan obowiązujący od 1 maja 2019 r. – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Nowe zasady naliczania opłaty obowiązują od 1 maja 2019 roku.

Najważniejsze zasady:

Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody.
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi – 18 zł za m3 zużytej wody.
 • Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie faktycznego zużycia wody z nieruchomości, ustalone w oparciu o wodomierz główny.
 • Zgodnie z art. 6q. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  z 2018  r. poz. 1454, 1629) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Na podstawie ww regulacji prawnej, to mieszkaniec ma obowiązek, podobnie jak w przypadku deklaracji dotyczącej ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości złożyć informację o wysokości prognozowanego zużycia wody.
 • Deklaracje można składać za każdym razem, gdy to zużycie ulega zmianie np. raz w miesiącu lub tak jak proponuje Miasto przyjąć je na podstawie średniej z możliwie długiego, (np. średniej za ostatnie 12 miesięcy) 
 • W deklaracji przyjmujemy prognozę mieszkańca, która może być skorygowana decyzją administracyjną w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność uwiarygodniona stanem zużycia wody różniącym się od prognozy zapisanej w deklaracji.
 • W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami jest deklaracja z prognozą zużycia wody złożona przez mieszkańca, analogicznie jak w przypadku nieruchomości wyposażonej w licznik
 • Osoby, które korzystają ze studni, zachęcamy do dokonania opomiarowania własnego ujęcia, tak, aby stawka była liczona od faktycznego zużycia, a nie ryczałtem. Urząd Miasta będzie weryfikował wszystkie przypadki indywidualnie w oparciu o średnie zużycie wody.   
 • Powyższe zasady obowiązują właścicieli wszystkich typów lokali mieszkalnych.

 

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ 

Może to zrobić:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40 lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:

 • do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
 • do 15 maja danego roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
 • do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
 • do 15 listopada danego roku (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdej nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 21 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.