Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Stanowisko Radnych Rady Miasta Podkowa Leśna - Sprostowanie

Podkowa Leśna, 28 marca 2024 r.

Stanowisko radnych VIII kadencji Rady Miasta

      W odniesieniu do wpisu w mediach społecznościowych (FB) kandydatki na radną z KWW Kocham Podkowę, nowoczesność i dziedzictwo  Marii Racięckiej (27.03.2024.r.), dotyczącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, który ma charakter manipulacji i przekłamania, uznaliśmy, że Mieszkańcom należy się wyjaśnienie:

 1. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest z roku 2019, po drugim wyłożeniu w 2020 roku, a nie z roku 2023. Plan ogólny to nowy rodzaj dokumentu wprowadzony ustawą Sejmu z 2022, zastępujący w skrócie Studium, ale wymagający odrębnego przygotowania.
  • Na podstawie Studium nie można nic wybudować. To nie jest prawo miejscowe. To dokument wyznaczający kierunki, określający ramy, granice „od - do”, na podstawie którego może powstać Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego i to on (MPZP) określa szczegółowe zapisy możliwości zabudowy.
  • Projekt studium z 2019 zachowuje status quo stanu planistycznego utrzymywanego w Podkowie Leśnej od 1994 r.
   Zgodnie z polskim prawem, raz na kadencję Rada Miasta ma na wniosek burmistrza przyjąć informację o aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Obowiązujące studium przyjęto w 2000 r. a plan miejscowy w 2008 r. Po raz pierwszy obowiązek został spełniony w kadencji 2014 - 2018 i kolejnej.
   Analizy wykazały niezgodność starych dokumentów z obowiązującym stanem prawnym i stanem faktycznym. Są w nich też zapisy kontrowersyjne czy dzisiaj dyskusyjnie nieprecyzyjne.
  • Projekt studium nie został przyjęty przez Radę Miasta i nie jest procedowany.
   Myśl przewodnia zawarta w wypowiedzi Marii Racięckiej o rzekomej „myśli przewodniej i wizji Podkowy” jest interpretacją autorki wypowiedzi. Nie uczestniczyła aktywnie w procesie powstawania projektu studium, konsultacjach, warsztatach, panelach, sesjach czy komisjach, poza udziałem na jego końcowym etapie – wtedy, kiedy było poddane głosowaniu.
 2. Wypowiedź autorki „Planowana jest duża ilość nowych obiektów usługowych, w tym: gastronomii, sklepów, obiektów i urządzeń sportu, rekreacji, miejsc rozrywki, pensjonatów, oraz duża ilości szlaków turystycznych (ponad 100% więcej niż obecnie - na terenie miasta).” jest indolencją prawną.
  • Prawo w Polsce, dzisiaj pozwala każdemu z nas otworzyć i prowadzić we własnym domu usługi nieuciążliwe (czyli każde, które znacząco nie oddziaływają na środowisko) pod warunkiem, że nie zajmą więcej niż 30% jego powierzchni.  Projekt Studium nie ma z tym nic wspólnego, nadrzędne są uchwały Sejmu.
 3. Wypowiedź autorki „Zasadniczą kwestią jest również zwiększenie liczby mieszkańców np. poprzez plan tworzenia nowych mini-osiedli( np. kwartał: Głogów-Borowin-Jana Pawła II-granica miasta), poprzez większą elastyczność dla budowania nowych budynków( mogą być zgodnie z PB dwulokalowe)- szczególnie dużych rezydencji (zniesienie ograniczenia 400 m kw pow. zab.).” Studium nie przewiduje zwiększenia liczby mieszkańców. Podkowa Leśna była od początku projektowana dla 4,8 - 5,5 tyś mieszkańców. To wynika z historycznych podziałów i prostego przeliczenia ilości działek na których mogą powstać domy razy 2-3 mieszkańców. Od lat zmagamy się z demografią, malejącą liczbą mieszkańców. Dzisiaj nas jest ok. 3,6 tysiąca. Kolejne kadencje samorządu podkowiańskiego podejmują działania, aby tę tendencję zatrzymać. Spadek liczby mieszkańców, to rosnące koszty jego utrzymania, utrata wartości i charakteru miasta, w konsekwencji wyludnienie i wchłonięcie Podkowy Leśnej jako sołectwa do sąsiedniej gminy - z braku możliwości samodzielnego utrzymania się.
  Od 1981 roku nasz układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków. Konsekwencją jest zakaz podziałów wtórnych działek, zakaz zabudowy działek drugimi domami mieszkalnymi. Utrzymanie wielkości nowych działek 1500 m² i 2500 m² w przypadku działek leśnych.
  W żadnym podkowiańskim dokumencie, ani planach nie ma mowy o zmianie tego stanu.
  • Obszar miasta graniczący na południu z Żółwinem i rzekoma chęć budowy „ nowych mini osiedli” -  Obowiązujący plan miejscowy od 2008 roku przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkalną jednorodzinną, taką jaką dzisiaj mamy w centrum miasta. (Szpaków, Szczygla, Warszawska, Topolowa, Błońska, Helenowska, Miejska, Klonowa, Kościelna, Kasztanowa czy Brzozowa) i tereny zielone „ jako łąki rekreacyjne z dopuszczeniem otwartych terenów sportowych, wyłączone z zabudowy.” Dokładnie podobny charakter utrzymywał projekt studium. Zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny zajęte przez wody powierzchniowe bez prawa zabudowy. Dopiero plan miejscowy dookreśli granice poszczególnych funkcji terenu. 
  • Prawo w Polsce, dzisiaj pozwala każdemu z nas, w naszym domu wyodrębnić, urządzić dwa lokale mieszkalne. To prawo ogólnokrajowe. Plan miejscowy ani tym bardziej projekt studium nie mogą w to ingerować.
  • „Zniesienie ograniczenia 400 m kw pow. zab.”  Prawo w Polsce nie dopuszcza, aby dokumenty typu studium, na takim poziomie ogólności, zawierały aż takie szczegółowe zapisy. Takie zapisy są zarezerwowane dla Planów Miejscowych, a dla tego obszaru nikt nie planował, ani nawet nie dyskutował o potrzebie uchwalania nowego planu miejscowego.
 4. Wypowiedź autorki „Niepokojące jest to, że tak duża planowana zmiana w charakterze miasta odbywała się bez ogólnodostępnej, poważnej dyskusji z mieszkańcami.”
  Już w 2015 roku rozpoczęliśmy dyskusję o studium i dokumentach planistycznych. Był konkurs dla studentów wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, aż 3 spotkania z ekspertami, panele dyskusyjne itp. Spotkanie były otwarte, z licznym udziałem mieszkańców. Konsultacje społeczne wykraczały poza te obligatoryjne. Miasto pozyskało grant z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Odbyły się warsztaty, spacery badawcze, panele eksperckie z udziałem architektów i planistów – zawsze przy licznym udziale mieszkańców. Zostały zorganizowane  punkty konsultacyjne w urzędzie miasta i w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej, czyli przestrzeni publicznej. Przeprowadzono ankietę. W latach 2019 i 2020 nastąpiły wyłożenia projektu Studium i mieszkańcy, korzystając ze swych praw zapoznali się z dokumentem i zapisami, mogli zadawać pytania i dyskutować z projektantami. Bezpośrednio po tych spotkaniach mieszkańcy złożyli wiele uwag, które w znacznej części Urząd Miasta przyjął i wprowadził do kolejnych wersji projektu Studium. Wszystkich uwag wpłynęło ponad 350 - więc odzew społeczny był duży Spotkania były ogólnodostępne, ogłaszane w taki sposób,  aby trafić do jak najszerszej grupy mieszkańców zainteresowanych planami zagospodarowania miasta. W obecności mieszkańców każda uwaga została omówiona przez zebranych – radnych, pracowników urzędu miasta, specjalistów zajmujących się przygotowaniem tego dokumentu. Było wiele dyskusji nad konkretnymi zapisami, by zagwarantować, że Studium ograniczy dowolność interpretacji zapisów przy aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Teza autorki jakoby „planowana zmiana w charakterze miasta odbywała się bez ogólnodostępnej, poważnej dyskusji z mieszkańcami” jest nieprawdziwa.

Odnosząc się do pozostałych kwestii, jak:

 • „parkowanie na Lipowej” -  próba uregulowania stanu Alei Lipowej zakończyła się w 2020 roku zablokowaniem inwestycji miejskiej, utratą dofinansowania i całej dokumentacji. Konieczność rewitalizacji alei i jej uporządkowanie jest niewątpliwie wyzwaniem dla nowych władz.
 • „brak parkingów” - w poprzedniej kadencji, po wielu latach blokowania udało się wybudować Park&Ride. Przygotowana do wdrożenia jest nowa organizacja ruchu dla całego miasta, która wprowadza nie tylko strefę 30, skrzyżowania równorzędne, ale i zakazy parkowania na naszych ulicach poza miejscami wyznaczonymi (w trybie przetargu został wyłoniony wykonawca). Zakazy nie będą dotyczyły mieszkańców ulic. Poprzednia i obecna kadencja Rady Miasta robi wszystko, aby ograniczyć liczbę parkujących samochodów na podkowiańskich drogach.
 • „ograniczony zasób wody” -  podkowiańskie ujęcia wody, pozwolenia wodnoprawne i same zasoby wody były zaprojektowane i są wybudowane w latach 1996-2002 na potrzeby 5,5 tyś mieszkańców. Mamy wystarczającą ilość wody na potrzeby mieszkańców Podkowy Leśnej. W dzisiejszej sytuacji, kiedy nie musimy latem dostarczyć wody dla mieszkańców gminy sąsiedniej i produkować jej dla prawie 8 tyś mieszkańców, nie ma problemu z zasobami. Inna kwestią jest starzenie się / eksploatacji złóż, wodociągów i urządzeń. To będzie wymagało działań.

Tymi wszystkimi kwestiami zajmowali się radni VII i obecnej VIII kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna. Radziliśmy, decydowaliśmy, głosowaliśmy, dyskutowaliśmy, konsultowaliśmy, analizowaliśmy. Wszystko to we współpracy z mieszkańcami.

Wypowiedzi Pani Marii Racięckiej używane w toku kampanii wyborczej głęboko mijają się z prawdą i nie służą dialogowi społecznemu. 

Więcej znajdą Państwo na stronach www miasta i w BiP 

https://bip.podkowalesna.pl/zagospodarowanie-przestrzenne.html

   

  Radni VIII kadencji
   
  Małgorzata Janus 
  Bożena Majewska
  Michał Gołąb
  Karolina Likchtarowich
  Magdalena Eckhoff
  Wojciech Żółtowski
  Paweł Dziekański
  Wojciech Sancewicz
  Jacek Matłacz
  Alicja Rotfeld - Paczkowska
  Anna Olejniczak Siara

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.