Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna
Powróć do: Budżet partycypacyjny

Budżet Partycypacyjny 2023

Rusza kolejna edycja Budżetu Partycypacyjnego w Podkowie Leśnej. Wnioski będzie można składać końca maja.

1 maja 2022 roku startuje kolejna, czwarta już edycja Budżetu Partycypacyjnego w Podkowie Leśnej. Budżet Partycypacyjny to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom miasta uczestniczenie w procesie inicjowania działań i współdecydowania o wydatkowaniu środków z budżetu Miasta. W tej edycji wydłużamy termin składania wniosków i przez cały maj będziemy czekać na Wasze propozycje. Ostateczny termin upływa 31 maja o godz. 16.00. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać osobiście w Urzędzie Miasta lub mailowo na adres partycypacja@podkowalesna.pl. W obu przypadkach należy dołączyć listę 30 osób popierających dany projekt.

Projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Będziemy sprawdzać, czy pomysł został przedstawiony na poprawnym formularzu i czy zawiera wszelkie niezbędne załączniki. Natomiast później sprawdzimy, czy dany projekt wpisuje się w zadania własne gminy, bo tylko takie pomysły mogą zostać zrealizowane.

Ogłoszenie listy projektów nastąpi do dnia 31 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 16-23 września 2022 r. Jednak przez cały wrzesień będziecie mogli promować swoje pomysły, tak aby mieć jeszcze większą szansę na wygraną. W promocji pomoże również Urząd Miasta udostępniając swoje kanały komunikacji z mieszkańcami. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów do realizacji nastąpi do dnia 28 września.

Czekamy na Wasze propozycje.

Kalendarium:

1 maja  - 31 maja 2022 – zgłaszanie projektów;

1 czerwca - 10 czerwca 2022 – weryfikacja formalna;

13 czerwca -  26 sierpnia 2022 – weryfikacja merytoryczna;

31 sierpnia – ogłoszenie projektów na liście do głosowania

1 września – 15 września 2022 – akcja promocyjna projektów

16 września – 23 września 2022 – głosowanie mieszkańców

Do dnia 28 września – ogłoszenie listy projektów do realizacji;