Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna
Powróć do: Urząd Miasta

Kancelaria urzędu

Kancelaria urzędu zlokalizowana jest na wprost wejścia głównego do budynku    

Zakres zadań:

 1. przyjmowanie dokumentów składanych przez interesantów do urzędu, sprawdzanie ich kompletności oraz wydawanie potwierdzenia ich wpłynięcia,
 2. rejestracja korespondencji przychodzącej w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
 3. rozdział korespondencji wraz ze wstępną dekretacją przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych na poszczególne referaty urzędu,
 4. wydawanie korespondencji i przesyłek pracownikom urzędu,
 5. wydawanie druków niezbędnych do załatwienia sprawy oraz udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,
 6. udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu, jednostkach organizacyjnych gminy, a także wskazywanie pracownika merytorycznego referatu odpowiadającego za rodzaj sprawy,
 7. prowadzenie zapisów mieszkańców do Burmistrza Miasta,
 8. obsługa infolinii urzędu,
 9. rejestrowanie ofert przetargowych wpływających do urzędu,
 10. segregacja i dystrybucja prasy i czasopism do odpowiednich referatów,
 11. obsługa poczty elektronicznej z adresu urzadmiasta@podkowalesna.pl (rejestracja korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów i przekazywanie e-maili do wydziałów merytorycznych),
 12. realizacja czynności wynikających z umowy o świadczenie usług pocztowych,
 13. prowadzenie rejestru obwieszczeń i ogłoszeń,
 14. obsługa tablicy ogłoszeń,
 15. przyjmowanie i nadawanie faksów urzędowych,
 16. archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie archiwum zakładowego,