Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna

Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30

Urząd Miasta Podkowa Leśna ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 30. Dzierżawiona nieruchomość jest niezabudowana i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie torów rowerowych pumptrack.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony do dzierżawy oznaczony jest symbolami: Zn1 (tereny zieleni naturalnej) - 250 m² oraz U (tereny usług) - 250 m², które wyznaczają rozwój funkcji usługowych z zakresu gastronomii, rozrywki, handlu, biur oraz rozwój usług z zakresu zajazdów, moteli, pensjonatów. Plan dopuszcza również lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu administracji, kultury, obsługi finansowej oraz służby zdrowia. Na przedmiotowym terenie wyklucza się lokalizowanie funkcji mieszkalnictwa rodzinnego, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji. Ze względu na bliskość torów rowerowych pumptrack oraz bliskość DW 719 preferowany rodzaj prowadzonej działalności na dzierżawionym terenie to gastronomia.

Dzierżawa nieruchomości możliwa będzie na okres 15 lat. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3 312,50 zł/miesięcznie plus podatek 23% VAT oraz podatek od nieruchomości.

Wadium w wysokości 663 zł należy wpłacać do 4 września do godz. 16:00 przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miasta Podkowa Leśna Nr 23 1240 5918 1111 0000 4909 1890.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, do dnia 7 września 2023 roku do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o przetargu.

ul brwinowska 30 (1)

ul. Brwinowska (2)

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności