Ważne:

Śmieciowy problem

Od pewnego czasu Urząd Miasta boryka się z problemem nielegalnego podrzucania śmieci pod budynek należący do gminy.

Informujemy, że kontenery znajdujące się przy budynku przy ulicy Kościelnej 3, a sąsiadujące z placem zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka, należą do Urzędu Miasta, a odpady wytworzone przez pracowników urzędu składowane są właśnie w tym miejscu.

Dlatego przypominamy, że każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej jest zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której dana nieruchomość jest zgłaszana do firmy odbierającej odpady z terenu miasta. W przypadku, gdy na danej nieruchomości jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, właściciel, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorstwo oraz budynek użyteczności publicznej. W tej materii nie ma wyjątku.

Sprawdź również

Ptaki i koty w jednym ogrodzie

Chcemy, żeby nasze ogrody zamieszkiwało jak najwięcej ptaków, a z drugiej strony lubimy koty, które chętnie polują …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content