Ważne:
Strona Główna / Aktualności / DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

W dniu 3 stycznia 2022 r w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii, cen gazu oraz rosnących cen żywności. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł rocznie dla 2-3 osobowego, 850 zł rocznie dla 4-5 osobowego i 1150 zł rocznie dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Realizację dodatku osłonowego dla Mieszkańców Podkowy Leśnej będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48, tel. 22 729-10-82.

Ustawa o dodatku osłonowym

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Sprawdź również

Śmieciowy problem

Od pewnego czasu Urząd Miasta boryka się z problemem nielegalnego podrzucania śmieci pod budynek należący …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content