Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Badania stanu środowiska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Badania stanu środowiska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z postępem prac przygotowawczych prowadzonych w celu realizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Inwestycji Towarzyszących, przekazujemy informacje o rozpoczynających się pracach terenowych związanych z badaniem stanu środowiska.

Obowiązek pozyskania szczegółowej wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji wynika z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest elementem przygotowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla opracowania założeń i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie lotniczym.
Zgodnie z informacjami przekazanymi Radzie Społecznej ds. CPK na spotkaniu w lipcu 2020 r., badania stanu środowiska rozpoczną się w okresie zimowym bieżącego roku i potrwają przez około rok. Konkretne daty rozpoczęcia prac w terenie uzależnione są od warunków atmosferycznych.

Informacje dla mieszkańców zawierające harmonogram badań prowadzonych w najbliższych miesiącach, założenia dla ich prowadzenia oraz mapy prezentujące obszary poszczególnych obserwacji:

Badania stanu środowiska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego – informacje dla mieszkańców (link otwiera się w nowej zakładce)

załącznik 1 (link otwiera się w nowej zakładce)

załącznik 2 (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Zaszczep pupila, to tylko chwila!

Ruszyła akcja promująca obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Wścieklizna jest  jedną z najdłużej znanych i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content