Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Aktualności

Aktualności

Nowe zasady odbioru odpadów od 1 września 2019 roku.

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Podkowy Leśnej od września 2019 r.:

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

REGON 016270951

NIP 522-25-30-190

tel.: 22 868 48 20  bok@puhetman.pl

UWAGA: worki z logo firmy SIR-COM służą do gromadzenia odpadów komunalnych do wyczerpania zapasów.

Pojemniki na odpady
Od 1 stycznia 2020 roku odpady zmieszane odbierane będą wyłącznie z pojemników 120 l lub 240 l. Nie będą odbierane odpady w plastikowych workach czarnych. Właściciele posesji będą zobowiązani do zakupu i utrzymania pojemników.

Podział na II rejony

Rejon I to ulice po północnej stronie torów kolejki WKD

Rejon II to ulice po południowej stronie torów kolejki WKD

Odpady będą odbierane w środy i piątki, za wyjątkiem dni świątecznych

Więcej informacji: na stronie www.podkowalesna.pl

w Urzędzie Miasta telefon 22 759 21 21, pok. nr 11

w biurze obsługi klienta firmy HETMAN bok@puhetman.pl  ; telefon 22 868 48 20


POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych. 

 

Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie temperatury.

 

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

 

NORMA PN-EN 840

wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje: 

  • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
  • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
  • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych;
  • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l

 

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego  opróżniania  ich  przez  specjalistyczne  pojazdy  za  pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

 

Sprawdź również

Uwaga! Komunikat dotyczący jakości wody

W związku z Decyzją nr W88.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą brak przydatności wody do …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content