Ważne:
Strona Główna / Środowisko

Środowisko

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i …

Czytaj więcej »

Źródła ciepła – deklaracja

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna zwalcza smog

Ruszył nabór na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Podkowa Leśna w ramach zadania „Podkowa Leśna zwalcza smog” na wymianę kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła na terenie miasta. Wniosek o dotację wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 30 września 2021 r. …

Czytaj więcej »

Bezpłatny odbiór azbestu

images/stories/rysunki/aktualnosci/azbest.jpg

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na …

Czytaj więcej »

PSZOK już jest czynny

Informujemy, że awaria w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nadarzynie jest już naprawiona. Mieszkańcy gmin mogą tu w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, samodzielnie oddać odpady, których nie można umieścić w przydomowym kontenerze lub pojemniku na segregację. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Turystycznej 37 w …

Czytaj więcej »

Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) na Mazowszu

W związku z informacją o wystąpieniu kilku ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym na terenie województwa mazowieckiego (69 ognisk), prosimy o zapoznanie się przez właścicieli drobiu, hodowców oraz osoby pracujące na fermach z poniższymi ulotkami zawierającymi zasady bioasekuracji, odpowiednich środków higieny oraz szczególnej ostrożności.  

Czytaj więcej »

Pojemnik na odpady – dobry, czyli jaki?

Wybór pojemnika na odpady to prosta sprawa. Warto jednak zwrócić uwagę, czy ten, który stoi przed naszym domem jest odpowiedni. Pojemnik powinien spełniać normę PN-EN 840 i być przystosowany do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy odbierające odpady. Przykładowy pojemnik prezentujemy na zdjęciu poniżej. Aby uniknąć nieporozumień, chcemy zwrócić Państwa uwagę, …

Czytaj więcej »

Kompostujesz – zyskujesz

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie …

Czytaj więcej »

Bezpłatna zbiórka trawy i liści

Informujemy, że w dniach 8 i 10.05.2021 r. (Rejon I) oraz w dniach 12 i 13.05.2021 r. (Rejon II) Urząd Miasta Podkowa Leśna organizuje bezpłatną zbiórkę trawy i liści. Zgłoszenia z dokładnym adresem odbioru odpadów i numerem telefonu, przyjmowane są w dniach 26-28.04.2021 r. mailowo pod adresem alicja.stefanowicz@podkowalesna.pl lub telefonicznie 22 …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content