Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Urząd Miasta (strona 3)

Samorząd – Urząd Miasta

Koncepcja Rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej zaktualizowana w wyniku dyskusji publicznej

Po spotkaniu z mieszkańcami Podkowy Leśnej, w dniu 30 czerwca 2006 w Szkole Samorządowej oraz po dyskusji z Burmistrzem Miasta, w trakcie której przekazał nam swoje wskazówki, przyjęliśmy do dalszych prac projektowych następujące ustalenia dotyczące koncepcji rewitalizacji Parku: 1. Strefy użytkowania. Ideowy podział terenu parku na III strefy użytkowania i …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z przebiegu otwartego spotkania wykonawców Planu Rewitalizacji Parku Miejskiego z mieszkańcami i pracownikami Urzędu Miasta na temat założeń koncepcji funkcjonalnej Parku

Spotkanie odbyło się w dniu 30 czerwca w godzinach 18:30 – 21:30 w Szkole Samorządowej.   Cel i kontekst spotkania: W kwietniu br. Burmistrz Miasta podpisał umowę z Samodzielnym Zakładem Sztuki Krajobrazu SGGW na przygotowanie Planu Rewitalizacji Parku Miejskiego. Pierwszy etap zakładał przygotowanie założeń koncepcji i publiczną jej prezentację. W …

Czytaj więcej »

Ankieta

Ankieta dotycząca projektu rewitalizacji parku w Podkowie Leśnej.   PROGRAM FUNKCJONALNY PARKU W PODKOWIE LEŚNEJ (PROPOZYCJA) Naszym celem jako projektantów jest przygotowanie planu restauracji Parku Miejskiego jako symbolicznego centrum Podkowy Leśnej zgodnie z założeniami twórców idei miasta-ogrodu z początków XX wieku. Chcemy, aby park był miejscem, które zachowując swoje wartości …

Czytaj więcej »

List zespołu wykonawców planu rewitalizacji do mieszkańców

Warszawa, 28.04.2006 Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu zespół powołany w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Podkowa Leśna do przygotowania programu rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Naszą grupę tworzą pracownicy i studenci Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …

Czytaj więcej »

Dobiega końca remont Pałacyku Kasyna

Widok od strony tarasu Trwają drobne prace wykończeniowe, porządkowanie terenu wokół obiektu i zakładanie trawników. W najbliższym czasie zostanie zdemontowane tymczasowe ogrodzenie. Przed przekazaniem do użytkowania trzeba jeszcze spełnić wszelkie wymogi wynikające z przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i z prawa pracy. Prawo nie przewiduje żadnych odstępstw w przypadku obiektów zabytkowych, a …

Czytaj więcej »

Podkowiańskie Centrum Kultury

  Na przełomie lat 20 / 30 XX wieku Zarząd Dóbr Podkowa Leśna na terenie parku miejskiego buduje dla mieszkańców Kasyno Obywatelskie dziś zwane Pałacykiem. Rok 1926/27 – „Rozpoczęto też budowę pawilonu sportowego, na wzór podobnych budynków, istniejących w miejscowościach kuracyjnych i klimatycznych”. Projektantem Klubu Sportowego wybudowanego na wzór obiektu …

Czytaj więcej »

Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego   Podkowiańskie Centrum Kultury   Dobiega końca remont Pałacyku Kasyna

Czytaj więcej »

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Decyzja Wojewody w sprawie Rewitalizacji Parku zaskarżona do Ministra Środowiska Minister Środowiska zdecyduje, czy Projekt Rewitalizacji Parku przedłożony przez Miasto i odrzucony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody będzie powtórnie rozpatrywany. Jednym z ważnych zadań w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2013 jest Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego z uwzględnieniem funkcji ekologicznych – …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna