Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / List zespołu wykonawców planu rewitalizacji do mieszkańców

List zespołu wykonawców planu rewitalizacji do mieszkańców

Warszawa, 28.04.2006

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu zespół powołany w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Podkowa Leśna do przygotowania programu rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Naszą grupę tworzą pracownicy i studenci Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz zaproszeni do współpracy specjaliści.

Naszym celem jest restauracja Parku Miejskiego jako symbolicznego centrum Podkowy Leśnej zgodnie z założeniami twórców idei miasta-ogrodu z początków XX wieku. Chcemy, aby ten park był miejscem, które zachowa swoje olbrzymie wartości przyrodnicze i historyczne, jak również miejscem reprezentującym wspaniałe tradycje społeczne i obywatelskie Podkowy Leśnej. Na wszystkich etapach pracy będziemy współpracować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, którzy będą opiniować i zatwierdzać koncepcję z rysunkami wykonawczymi. Spodziewamy się, że do końca października powstanie szczegółowy plan rewitalizacji.

Nie wyobrażamy sobie naszej pracy bez Państwa uczestnictwa i pomocy. Na tej stronie będziemy publikować materiały obrazujące jej postępy, a pod koniec czerwca zaprosimy Państwa na spotkanie, na którym zaprezentujemy wyniki w postaci koncepcji restauracji parku.

Zanim jednak to nastąpi, serdecznie prosimy o podzielenie się z nami wspomnieniami na temat wizerunku i funkcjonowania Parku Miejskiego sprzed lat. Będziemy również wdzięczni za Państwa uwagi, sugestie i życzenia dotyczące przyszłości Parku. Co chcielibyście Państwo tam widzieć? W jaki sposób chcecie tam wypoczywać? Jakie dawne miejsca i funkcje powinny być przywrócone?

W najbliższym czasie zamieścimy na stronie ankietę ze szczegółowymi pytaniami. Jednocześnie prosimy o wskazówki i opinie, a także wszystkie materiały, które państwa zdaniem mogłyby nam się przydać: np. stare zdjęcia Parku, ryciny, mapy. Po wykonaniu kopii zwrócimy Państwu oryginały takich materiałów. Korespondencję prosimy nadsyłać:

e-mailem – na adres: park@podkowalesna.pl

lub

Beata Gawryszewska
Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

albo do Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 na ręce Pana Jaromira Chojeckiego (tel. 758-98-78 w 210)

Łącząc najserdeczniejsze pozdrowienia
dr Beata J. Gawryszewska

nasz zespół:

prof. dr hab. Jan Rylke

prof. dr hab. Jan Rylke – architekt krajobrazu, malarz, specjalista w zakresie konserwacji zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej, kierownik Samodzielnej Pracowni Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Jako osoba urodzona w Pruszkowie pamięta Park Miejski w Podkowie Leśne z lat 1950.

prof. dr hab. Jerzy Jeznach – Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska SGGW, specjalista w zakresie kształtowania środowiska, melioracji i nawodnień

dr Beata J. Gawryszewska

dr Beata J. Gawryszewska – architekt krajobrazu, projektantka ogrodów, dziennikarz, pracownik Samodzielnej Pracowni Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, autorka m.in. koncepcji restauracji parku przy Muzeum A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz projektów modernizacji dziedzińców WSM na Żoliborzu, specjalizuje się w architekturze parkowej dwudziestolecia międzywojennego oraz problematyce rewitalizacji przestrzeni społecznych, struktury przestrzeni egzystencjalnej i psychologii architektury.

arch. Tomasz Turczynowicz – architekt, autor wielu realizacji na terenie Warszawy i Polski.

Katarzyna Kuzaka

Katarzyna Kuzaka – studentka IV roku architektury krajobrazu na specjalizacji Sztuka Ogrodu i Krajobrazu w Samodzielnej Pracowni Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, autorka inwentaryzacji zieleni Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej,

Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska – studentka IV roku architektury krajobrazu na specjalizacji Sztuka Ogrodu i Krajobrazu w Samodzielnej Pracowni Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, autorka inwentaryzacji zieleni Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej,

Więcej informacji na nasz temat znajdziecie Państwo na stronie
http://www.sggw.waw.pl/~rylke/4_ps.htm

 

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content