Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Koncepcja Rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej zaktualizowana w wyniku dyskusji publicznej

Koncepcja Rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej zaktualizowana w wyniku dyskusji publicznej

Po spotkaniu z mieszkańcami Podkowy Leśnej, w dniu 30 czerwca 2006 w Szkole Samorządowej oraz po dyskusji z Burmistrzem Miasta, w trakcie której przekazał nam swoje wskazówki, przyjęliśmy do dalszych prac projektowych następujące ustalenia dotyczące koncepcji rewitalizacji Parku:

1. Strefy użytkowania.
Ideowy podział terenu parku na III strefy użytkowania i ochrony uległ zmianie, zgodnie z życzeniem mieszkańców. Zwiększony został obszar strefy III (największe obostrzenia w korzystaniu z parku) kosztem zmniejszenia strefy II (średnie obostrzenia). Obszar wokół Pałacyku (I strefa) pozostaje bez zmian.

Mapka

Wersja powiększona (200 kB)

Tabela

Pragniemy jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że podział na strefy ma wyłącznie zastosowanie koncepcyjne (inne dla każdej ze stref zasady użytkowania, materiały, z których wykonane są urządzenia parkowe) a w terenie nie byłoby żadnych śladów, że gdzieś przebiega granica stref.

2. Ogrodzenie Parku:

Przyjęliśmy wariant zakładający: zupełny brak ogrodzenia, a tylko zaznaczone wejścia za pomocą metalowych bram lub furtek z murowanymi słupkami, możliwie oryginalnymi. W przyszłości, jeśli uda się zdobyć dotację z zewnątrz, można zastanawiać się nad uzupełnieniem ich o ogrodzenie metalowe, ażurowe, 40 do 80 cm wysokości, bez ogrodzenia od strony nasypu kolejki. Zapobiegnie to niekontrolowanemu wjeżdżaniu samochodów i motocykli na teren parku. W każdym wariancie wstęp do parku pozostaje bezpłatny.

Rys.

Wersja powiększona (1.2 MB)

Tak mogłyby wyglądać fragmenty ogrodzenia (rys. Tomasz Turczynowicz)

3. Plac zabaw przy Kasynie:

Przyjęliśmy wariant zakładający placyk zabaw dla małych dzieci ograniczony do minimalnego rozmiaru (jedno, dwa niewielkie urządzenia, które mogłyby na zimę być zabierane do wnętrza), zlokalizowany na trawiastym tarasie Kasyna i wkomponowany w ozdobny parter kwiatowy.

4. Teren spotkań mieszkańców i jednocześnie miejsce do gier (boule, krokiet, krykiet, kometka) przed Kasynem:

Zrezygnowaliśmy z wgłębnika i trybun ziemnych, przyjmując wariant zakładający pozostawienie do użytku mieszkańców płaskiego terenu teren (jak obecnie) i murawy o charakterze łąki bez zmian gatunkowych w stosunku do stanu obecnego. W głębi (od strony MOK-u), znalazłoby się miejsce do gry w siatkówkę i kometkę, z drewnianymi słupkami na siatkę. Na szkicu poniżej, podobnie jak i pozostałych, nie zaznaczono dla czytelności obrysu koron wszystkich drzew, w tym pomnikowych.

Schemat

Wersja powiększona (300 kB)

5. Postanowiliśmy, po uwagach mieszkańców i przedstawicieli LOP, zrezygnować z lokalizacji w parku toru crossowego dla rowerów dziecięcych i jednocześnie proponujemy przesunąć go na inne miejsce, (np. na teren MOK-u); zrezygnowaliśmy również z trasy do kuligów.

Pozostałe elementy koncepcji pozostają niezmienione (jak w zamieszczonej prezentacji z dnia 30.06)

Prosimy Państwa o dalsze komentarze, uwagi i wskazówki na temat naszej pracy, wykorzystując do tego celu adres email park@podkowalesna.pl. Przewidujemy, że pod koniec wrzesnia będziemy mogli zaprezentować na podobnym publicznym spotkaniu projekt ostatecznej koncepcji. Kolejnym etapem będzie przygotowanie rysunków wykonawczych do Planu Rewitalizacji Parku.

W imieniu zespołu projektantów

Beata J. Gawryszewska

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content