Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Koncepcja Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej po spotkaniu 29.09.2006

Koncepcja Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej po spotkaniu 29.09.2006

Szanowni Państwo!

Nasze prace nad koncepcją rewitalizacji parku dobiegają końca. 29 września odbyło się już ostatnie spotkanie projektantów i przedstawicieli urzędu miasta z mieszkańcami. Na spotkaniu przedstawiliśmy trzecią wersję koncepcji restauracji parku, z przywróconą „dużą” wersją placu zabaw, szczegółowym projektem ścieżki edukacji przyrodniczej i ścieżki sprawnościowej oraz dodanymi dwoma wejściami do parku i zmianą liczby zachowanych dróg parkowych w strefie II. Część z osób obecnych na Sali wypełniła również ankietę na temat oczekiwań w stosunku do rodzaju urządzeń dedykowanych do ścieżki sprawnościowej (wyniki w trakcie opracowywania). Poniżej prezentujemy Państwu rysunek przedstawiające ww. korekty koncepcji.

Mapa

Wersja powiększona (380 kB)

Scieżka przyrodnicza jest oznakowana cyframi arabskimi i opisana w legendzie, ścieżka sprawnościowa – literami.

Pozostałe elementy koncepcji pozostają bez zmian, to znaczy zgodnie z wersją II projektu, to znaczy:

1. Strefy użytkowania.

Ideowy podział terenu parku na trzy strefy użytkowania i ochrony pozostaje w wersji zmienionej, zgodnie z życzeniem mieszkańców wyrażonym na 1-szym spotkaniu w czerwcu br. W efekcie zwiększony jest obszar strefy III (największe obostrzenia w korzystaniu z parku) kosztem zmniejszenia strefy II (średnie obostrzenia). Powierzchnia obszaru wokół Pałacyku (I strefa) pozostaje bez zmian.

Tabela

2. Ogrodzenie Parku:

Przyjęliśmy wariant zakładający: zupełny brak ogrodzenia, a tylko zaznaczone wejścia za pomocą metalowych bram lub furtek z murowanymi słupkami, możliwie oryginalnymi. W przyszłości, jeśli uda się zdobyć dotację z zewnątrz, można zastanawiać się nad uzupełnieniem ich o ogrodzenie metalowe, ażurowe, 40 do 80 cm wysokości, bez ogrodzenia od strony nasypu kolejki. Zapobiegnie to niekontrolowanemu wjeżdżaniu samochodów i motocykli na teren parku. W każdym wariancie wstęp do parku pozostaje bezpłatny.

Rys.

Jeszcze raz prezentujemy rysunki koncepcyjne ogrodzenia (rys. Tomasz Turczynowicz) Brama z ławkę i ujęciami wody byłaby tylko na przedłużeniu ulicy Lilpopa, furtki z murowanymi słupkami w miejscach, gdzie historycznie się znajdowały (pary czarnych kwadratów na rysunku). Od strony ulicy Parkowej i Kwiatowej znalazłoby się opcjonalnie niskie ogrodzenie metalowe lub drewniane – patrz komentarz powyżej (od strony nasypu kolejowego brak ogrodzenia).

3. Teren spotkań mieszkańców i jednocześnie miejsce do gier (boule, krokiet, krykiet, kometka) przed Kasynem oraz plac zabaw dla dzieci:

Zrezygnowaliśmy z wgłębnika i trybun ziemnych, przyjmując wariant zakładający pozostawienie do użytku mieszkańców płaskiego terenu teren (jak obecnie) i murawy o charakterze łąki bez zmian gatunkowych w stosunku do stanu obecnego. W głębi (od strony MOK-u), znalazłoby się miejsce do gry w siatkówkę i kometkę, z drewnianymi słupkami na siatkę.
Na wniosek mieszkańców powróciliśmy do wariantu zakładającego nieco większy plac zabaw, zlokalizowany na łące rekreacyjnej u podnóża Pałacyku- Kasyna.

Pod koniec bieżącego tygodnia zostanie podjęta decyzja co do ostatecznej formy koncepcji i wówczas przystąpimy do przygotowywania dokumentacji wykonawczej. Będzie ona gotowa na koniec października br.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę. Nadal (do piątku) czekamy na listy, maile i wpisy na forum internetowym.

W imieniu zespołu projektantów


Beata Gawryszewska

 

Zapis przebiegu publicznego spotkania wykonawców Projektu Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej w dniu 29.10.2006 w Szkole Samorządowej

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content