Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Dyskusja publiczna – zestawienie listów i emaili

Dyskusja publiczna – zestawienie listów i emaili

Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej

 

Dyskusja publiczna – zestawienie listów:

 1. List Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej dr Bożeny Durskiej do Burmistrza Miasta z 30.06.2006 w sprawie koncepcji rewitalizacji parku

   

 2. Odpowiedź Prof. Jana Rylke z SGGW z dnia 14 lipca 2006 na list dr Bożeny Durskiej

   

 3. Odpowiedź Burmistrza z dnia 16 sierpnia 2006 na list dr Bożeny Durskiej.

   

 4. List mieszkanki Podkowy Leśnej z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie rewitalizacji parku.

   

 5. Odpowiedź Burmistrza z dnia 16 sierpnia 2006r. na list mieszkanki Podkowy Leśnej.

   

 6. List p. Anny Krawczyk, przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Miast Ogrodów z Milanówka i LOP Milanówek, do Burmistrza Miasta z dnia 17 lipca 2006 w sprawie rewitalizacji parku (tożsame pismo adresowane do Prof. Jana Rylke z SGGW).

   

 7. Odpowiedź Burmistrza Miasta na list p. Krawczyk z 16 sierpnia 2006

   

 8. Odpowiedź Prof. Jana Rylke z SGGW na list p. Krawczyk z dnia 6 sierpnia 2006

   

 9. List Posła na Sejm RP p. Sławomira Zawiślaka dnia 3 sierpnia 2006 do Burmistrza Miasta, będący reakcją na skargę radnej Rady Miasta p. Marii Wolskiej w sprawie rewitalizacji parku

   

 10. Odpowiedź Burmistrza Miasta z 16 sierpnia 2006 na list Posła Sławomira Zawiślaka
  Załączniki:
  Karty zadań:

   

 11. List Kierownika Projektu, dr Beaty Gawryszewskiej z SGGW do Mieszkańców Miasta w związku z otrzymanymi listami w ramach dyskusji publicznej z dnia 10 sierpnia 2006.

   

 12. Komentarz do koncepcji rewitalizacji parku miejskiego – sprawa placu zabaw – p. Agnieszka Glegolska-Pękała, email z 7 sierpnia 2006

   

 13. Odpowiedź Kierownika Projektu, dr Beaty Gawryszewskiej dla p. Glegolskiej-Pękały, email z 7 sierpnia 2006

   

 14. Komentarz do koncepcji rewitalizacji parku miejskiego – wypowiedź p. Ewy Domaradzkiej, email z 16 sierpnia 2006

   

 15. Odpowiedź Kierownika Projektu, dr Beaty Gawryszewskiej dla p. Ewy Domaradzkiej, email z 16 sierpnia 2006

   

 16. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody A. Ronikier-Dolańskiej z 16.08.2006

   

 17. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do p. Mirosławy Gessner

   

 18. Notatka Ligi Ochrony Przyrody ze spotkania w dniu 1 września na terenie parku miejskiego

   

 19. Notatka LOP ze spotkania w dniu 12 września

  Komentarze:

   

 20. Stanowisko TPMOPL w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego

   

 21. Odpowiedź SNRMO na pismo Burmistrza z dnia 16.08.2006r

   

 22. Notatka SNRMO ze spotkania w dniu 12.09.2006r

   

 23. Pismo SNRMO do Prof. Rylke

   

 24. Pismo mieszkanki Podkowy Leśnej z dnia 01.10.2006r. do Burmistrza Miasta w sprawie rewitalizacji parku.

   

 25. Pismo Kierownika Projektu, dr Beaty Gawryszewskiej do Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2006r.

   

 26. Odpowiedź Burmistrza Miasta z dnia 10 października 2006r. na pismo dr Beaty Gawryszewskiej z dnia 5 października 2006r.

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content