Ważne:

Ankieta

Ankieta dotycząca projektu rewitalizacji parku w Podkowie Leśnej.

 

PROGRAM FUNKCJONALNY PARKU W PODKOWIE LEŚNEJ
(PROPOZYCJA)

Naszym celem jako projektantów jest przygotowanie planu restauracji Parku Miejskiego jako symbolicznego centrum Podkowy Leśnej zgodnie z założeniami twórców idei miasta-ogrodu z początków XX wieku. Chcemy, aby park był miejscem, które zachowując swoje wartości przyrodnicze i historyczne, będzie kontynuował tradycje społeczne i obywatelskie Podkowy Leśnej. Na wszystkich etapach pracy będziemy współpracować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, którzy będą opiniować i zatwierdzać koncepcję z rysunkami wykonawczymi. Spodziewamy się, że do końca października powstanie szczegółowy plan rewitalizacji.

Zanim jednak to nastąpi, prosimy o podzielenie się z nami wspomnieniami na temat wizerunku i funkcjonowania Parku Miejskiego sprzed lat, oraz prosimy o opinię o przedstawionych poniżej założeniach.

Schemat

STREFA I (o największym stopniu zagospodarowania) OTOCZENIE KASYNA I ALEJA LILPOPA

1. Promenada spacerowa (aleja główna, przedłużenie Alei Lilpopa)
2. Reprezentacyjne otoczenie Kasyna z kwietnikami, zegarem słonecznym, miejscami spacerów i ławkami, na których można odpocząć podziwiając rośliny.
3. Trawiaste trybuny przy Kasynie
4. Plac zabaw dla małych dzieci
5. Tereny łąk rekreacyjnych i boisk sportowych (krokiet, bule, kręgle, badminton, itp.)
6. Zielona Promenada z Parowu Sójek i parkingu przy torach WKD
7. Pętla trasy dla kuligów – od bramy Parku do stawu i z powrotem (program zimowy)
8. Pomnik Antoniego A. Jawornickiego, projektanta naszego miasta ogrodu

STREFA II (o średnim stopniu zagospodarowania) OTOCZENIE STAWU I ŚRODKOWA CZĘŚĆ TERENU PARKU

9. Staw / lodowisko (program zimowy)
10. Ogród dydaktyczny parku leśnego o charakterze historycznym (tabliczki informacyjne, zdjęcia)
11. Scena kameralna nad wodą
12. Plaża
13. Sosna pamiątkowa (najstarsza sosna w parku)
14. Polana z pomnikiem E. Howarda, twórcy idei Miasta Ogrodu
15. Polana z drzewem pamiątkowym (upamiętniającym datę rozpoczęcia rewitalizacji parku)
16. Polana z altaną (pawilonem ogrodowym)
17. Tor saneczkowy (program zimowy)
18. Krótki ziemny tor crossowy dla rowerzystów

STREFA III (o najmniejszym stopniu zagospodarowania) NAJWYŻEJ POŁOŻONA CZĘŚĆ PARKU, OD STRONY PODKOWY ZACHODNIEJ

19. Ścieżka dydaktyczna parku – uwzględniająca cenne gatunki flory, okazałe drzewa, zwracająca uwagę na występującą faunę, ciekawą rzeźbę terenu. Wyposażona w stacje postojowe, tablice informacyjne, zdjęcia.
20. Ścieżka zdrowia – wyposażona w elementy do ćwiczeń gimnastyczno-sprawnościowych, łącząca elementy marszu, biegu, ćwiczeń kształtujących z ćwiczeniami na przyrządach rozstawionych przy trasie
21. Polana wypoczynkowa
* Budki lęgowe dla gatunków ptaków występujących na obszarze parku
* Karmniki dla ptaków (program zimowy ochrony ptaków)

Na całym obszarze znajdą się ścieżki i drogi spacerowe, ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie parkowe. Roboczo zakładamy, że teren parku będzie ogrodzony.

Ankieta:
(tekst ankiety do ściągnięcia, wydrukowania, wypełnienia i odesłania emailem (park@podkowalesna.pl) lub doręczenia do Urzędu osobiście.
Pobierz plik (format .doc)

Dziękujemy,

Zespół wykonawców projektu Rewitalizacji Parku
Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW

Prof. dr hab. Jan Rylke
Prof. dr hab. Jerzy Jeznach
Dr Beata J. Gawryszewska
Arch. Tomasz Turczynowicz
Katarzyna Kuzaka
Katarzyna Kwiatkowska

WIĘCEJ INFORMACJI O REWITALIZACJI PARKU

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content