Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w Podkowie Leśnej

Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w Podkowie Leśnej

30 maja 2016 roku w Pałacyku Kasyno przy ulicy Lilpopa 18 odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego do Podkowy Leśnej zjechali się delegaci Stowarzyszenia z całej Polski. Głównym tematem spotkania było wzmocnienie roli Unii, której najważniejszym zadaniem jest bronienie interesów małych samorządów, jakim jest m.in. Podkowa Leśna. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w pracach m.in.  Komisji Sejmowej i Senackiej, Komisji Trójstronnej Do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w różnego rodzaju komitetach sterujących oraz monitorujących fundusze europejskie oraz w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do prac przy dwóch komisjach został zgłoszony Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński, który w Stowarzyszeniu pełni funkcję sekretarza. Są to Działalność Rady Pożytku Publicznego oraz Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich odbyło się przeddzień spotkania samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 31 maja 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna