Ważne:

Zaproszenie

Tytuł: XLVII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej
Typ: Samorządowe
Data wydarzenia: 29.12.2005 r., godz. 18.15
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

 

Program XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

III. Interpelacje i zapytania radnych
IV. Wolne wnioski
V. Zamknięcie sesji

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content