Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 46 uczniów klas III gimnazjum pisało egzamin gimnazjalny. Wśród nich było dwoje cudzoziemców. Uczeń klasy III b otrzymał 100% punktów z części przyrodniczej egzaminu.W części podstawowej z języka angielskiego 9 uczniów uzyskało wynik maksymalny, przy czym jeden z uczniów uzyskał maksimum punktów z obu części tego języka. Gratulujemy wysokich wyników.

 

Średnia szkoły dla poszczególnych części egzaminu wyniosła:

 

Średnie wyniki procento-

we dla:

J.polski

Historia +WOS

Matema-

tyka

Przed-

mioty przyrod-

nicze

Język angielski

podsta-wowy

Język angielski

rozsze-rzony

Język niemiec-ki

podsta-wowy

szkoły

69,9

67,5

66,0

69,4

83,8

65,9

85,0

gminy

73,4

72,7

72,6

72,9

87,8

73,4

92,5

powiatu

67,1

62,1

55,4

63,9

73,0

53,1

47,8

wojewódz-

twa

64,4

59,9

50,9

61

66,6

48,5

57,3

 

 

Według wstępnej informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. w opracowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 9- stopniowej skali staninowej średnie wyników szkoły z poszczególnych części mieszczą się:

j. polski- w 7 staninie (przedział wyników wysokich)

historia + WOS- w 8 staninie (przedział wyników bardzo wysokich)

matematyka- w 8 staninie (przedział wyników bardzo wysokich)

przedmioty przyrodnicze- w 8 staninie (przedział wyników bardzo wysokich)

język angielski, poziom podstawowy- w 8 staninie (przedział wyników bardzo wysokich)

język niemiecki, poziom podstawowy- w 9 staninie (przedział wyników najwyższych)

 

Więcej informacji na temat tegorocznego egzaminu można znaleźć na stronie: oke.waw.pl

 

Elzbieta Mieszkowska

Sprawdź również

XXII sesja Rady Miasta 26.11.2020

Zawiadomienie o zwołaniu sesji – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna