Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Wyniki ankiety wypełnionej przez organizacje na spotkaniu w dniu 1.12.2005 dot. oceny współpracy Urzędu Miasta z organizacjami społecznymi w 2005 r.

Wyniki ankiety wypełnionej przez organizacje na spotkaniu w dniu 1.12.2005 dot. oceny współpracy Urzędu Miasta z organizacjami społecznymi w 2005 r.

Ocena współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku

W dniu 1 grudnia 2005 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta z przedstawicielami organizacji społecznych działającymi na terenie Podkowy Leśnej. Na zaproszenie skierowane do wszystkich organizacji w Podkowie odpowiedziało w tym dniu 8 organizacji. W trakcie spotkania przedstawiono uwagi do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na rok 2006 oraz w formie ankiety ocenili współpracę Urzędu Miasta z tymi podmiotami w 2005 roku.

Wyniki anonimowej ankiety:

1. Respondenci dobrze ocenili współpracę z Urzędem (średnia ocena 4,25 w skali 1 do 5), co w praktyce oznacza, że władze samorządowe doceniają rolę inicjatyw kulturalnych i społecznych zgłaszanych przez organizacje.

2. Oceniono, że utworzenie stanowiska ds. współpracy z organizacjami w ocenie ankietowanych ułatwiło te kontakty / 6 -tak, 2- trudno powiedzieć/

3. Sposób komunikacji ze strony Urzędu oceniono jako właściwy i (w uwagach) zwrócono uwagę wagę informacji przekazywanych drogą internetową o szkoleniach i konferencjach.

4. Respondenci jednogłośnie opowiedzieli się za mniej sformalizowanym charakterem Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, jako zespołu konsultacyjno-doradczego przy Burmistrzu Miasta, a nie budowaniem odrębnej struktury takiej organizacji.

5. W uwagach dodatkowych wskazano na problemy z wymaganym wkładem własnym przy ubieganiu się o dotacje, w tym ze środków europejskich. Zaproponowano, by samorząd finansowo wspomagał organizacje w tym obszarze.

Sprawdź również

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content