Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 10 października 2021 r. Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej www.mbpr.pl (zakładka: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz osobiście w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 02.12.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.12.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content