Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / I sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

I sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

herbNa podstawie art. 20 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję

I sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się

2 grudnia 2010  r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:

I.      Otwarcie sesji.

II.      Złożenie ślubowania przez radnych oraz wręczenie radnym zaświadczeń
o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

III.      Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

IV.      Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji:

  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. przeprowadzenie głosowania.

V. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.

VI. Wybór wiceprzewodniczącego Rady VI kadencji.

1. zgłaszanie kandydatów,

2. wybór komisji skrutacyjnej,

3. przeprowadzenie głosowania,

VII. Dyskusja na temat utworzenia merytorycznych komisji Rady Miasta.

VIII. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta V kadencji

Janusz Radziejowski

 

 

 

 

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content