Ważne:

Realizacja zadań

Raporty z realizacji zadań w ramach programu.

 • Zadanie nr 1.1
  Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

   

 • Zadanie nr 1.3
  Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

   

 • Zadanie nr 1.8
  Opracowanie gminnego katalogu firm.

   

 • Zadanie nr 2.1
  Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miasta.

   

 • Zadanie nr 2.2
  Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.

   

 • Zadanie nr 2.3
  Opracowanie zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.

   

 • Zadanie nr 2.5
  Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

   

 • Zadanie nr 2.6
  Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.

   

 • Zadanie nr 3.1
  Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   

 • Zadanie nr 3.2
  Stworzenie wykazu organizacji pozarządowych na terenie miasta wraz ze wskazaniem rodzaju ich aktywności („mapa aktywności organizacji pozarządowych”).

   

 • Zadanie nr 3.4
  Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej.

   

 • Zadanie nr 4.1
  Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.

   

 • Zadanie nr 5.1
  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.

   

 • Zadanie nr 5.3
  Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników samorządowych.

   

 • Zadanie nr 5.4
  Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.

   

 • Zadanie nr 5.5
  Wprowadzenie szkoleń proceduralnych i tematycznych dla radnych po wyborach.

   

 • Zadanie nr 6.1
  Przygotowanie informatora budżetowego dla mieszkańców.

   

 • Zadanie nr 6.2
  Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.

   

 • Zadanie nr 6.4
  Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.

   

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content