Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Miasto Podkowa Leśna przygotowuje Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną miasta. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne miasta oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych miasta.

Posiadanie przez miasto Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Wykonawcą opracowania jest firma Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, www.mafes.com.pl.

Sprawdź również

herb

Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku

Wzorem ubiegłego roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przygotował i przekazał Radzie Miasta „Raport o stanie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content