Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ODBĘDZIE SIĘ
1 KWIETNIA 2014 r. o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20 /sala konferencyjna/

POPRZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Informacja Urzędu Miasta nt. stanu infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa użytkowników (m.in.: Ocena stanu technicznego i aktualności znaków drogowych. Informacja nt. realizacji remontów i napraw nawierzchni dróg). Informacja nt. stanu zdrowotnego przydrożnych drzew.
2. Informacja Urzędu Miasta nt. realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2013 roku oraz o założeniach na 2014.
3. Ocena przez Urząd Miasta realizacji zapisów umowy o odbiór odpadów oraz informacja nt. stanu przygotowań do nowego przetargu. Informacja nt. weryfikacji deklaracji na odbiór odpadów od mieszkańców i od podmiotów gospodarczych.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Miasta
a) ws. przyjęcia WPF na lata 2014-2025,
b) ws. konsultacji projektu Statutu Miasta.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 27.06.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 27.06.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content