Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / LGD „Zielone Sąsiedztwo” podsumowanie 2010 roku

LGD „Zielone Sąsiedztwo” podsumowanie 2010 roku

W roku 2010 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„  PROW 2007-13 przeprowadziło 3 nabory wniosków pomocowych. Każdy nabór poprzedzony był bezpłatnymi szkoleniami oraz indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi wypełniania konkretnych wniosków.

Biuro LGD udzieliło 166 indywidualnych konsultacji dotyczących  m.in. możliwości korzystania ze środków finansowych PROW 2007-2013.

W 2010r mieszkańcy z terenu Lokalnej Grupy Działania złożyli:

  • 21 wniosków na tzw. Małe projekty na łączną kwotę 321156,31 zł
  • 2 wnioski na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 75960,50zł
  • 1 wniosek na działanie „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 200000 zł (Gmina Podkowa Leśna)

LISTY RANKINGOWE PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH LSR:

Odnowa wsi

Małe projekty

Podsumowując poprzez działalność Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na terenie obu naszych gmin wykorzystano w sumie 597 116,81zł.

Składając życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2011 roku zachęcamy do korzystania ze środków finansowych LEADERA na realizację pomysłów wspierających naszą społeczność.

Na 2011 rok przeznaczone są na poszczególne działania następujące kwoty:

  • Małe Projekty: 255 000
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 250 000
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 50 000
  • Odnowa i rozwój wsi: 200000

W I połowie stycznia 2011 roku planujemy Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia , na którym zaktualizujemy Lokalną  Strategię Rozwoju między innymi w zakresie podziału środków finansowych na poszczególne działania i lata.

Zachęcamy mieszkańców Podkowy Leśnej i Brwinowa do współpracy!

Więcej informacji dostępne na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

oraz  w Biurze LGD , Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

 

Podkowa Leśna, grudzień 2010r.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content