Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 4)

Samorząd – Aktualności

Aktualne oferty pracy w Urzędzie Miasta

Ogłoszenie o naborze Nr 13 Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 9/10 etatu, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- na 1/10 etatu – razem 1 etat. Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Inspektor/Główny Specjalista w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Ogłoszenie o naborze Nr 11 od Podinspektora …

Czytaj więcej »

Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości realizuje z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolski, kompleksowy program edukacyjny skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek organizacyjnych JST. Projekt ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES). W …

Czytaj więcej »

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Miasto Podkowa Leśna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w …

Czytaj więcej »

XIX sesja Rady Miasta

herb

Zapraszamy do udziału w XIX sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbędzie się 29 sierpnia br. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. Program sesji obejmuje m. in. podjęcie uchwał w sprawach nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz przekazanie …

Czytaj więcej »

Ruszyła przebudowa ul. Dębowej

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Dębowej. Wykonano już roboty rozbiórkowe związane z usunięciem dotychczasowej nawierzchni. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod pobocze utwardzone oraz na korytowaniu drogi pod jezdnię, zjazdy i dojścia do furtek. Docelowo pod jezdnię i chodnik zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. …

Czytaj więcej »

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – zmiana miejsca

W związku z dużym zainteresowaniem przetargiem na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ejsmonda 16 w Podkowie Leśnej, mając na uwadze obowiązujący stan epidemii, informujemy, że zmianie uległo miejsce przeprowadzenia przetargu. Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej w sali kinowej, 12.08.2020 r. …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie – Studium – 05.08.2020r. [1] Studium – część I – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego [2] Studium – część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego [3] Studium – rysunek – Uwarunkowania [skala 1-5000] [4] Studium – rysunek – Uwarunkowania [skala 1-10000] [5] Studium – rysunek – Kierunki [skala 1-5000] [6] Studium – …

Czytaj więcej »

Powietrze pod kontrolą – dotacja na monitoring powietrza

Podkowa Leśna otrzymała 62.730 zł dotacji na kolejne elementy systemu monitoringu powietrza. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość całego projektu wynosi 125.460 zł. Dotacja zostanie wydana na zakup 10 tablic LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w …

Czytaj więcej »

Nowe otwarcie – Piknik Rodzinny

W piątkowe upalne popołudnie pożegnaliśmy stary budynek Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej. Symbolicznemu przekazaniu placu budowy przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego wykonawcy, firmie Climatic, towarzyszyły animacje i zabawy dla najmłodszych. Była także okazja, aby obejrzeć projekt inwestycji i porozmawiać  z przedstawicielem firmy Bjerg Arkitektur. Przygotowany przez tę …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna