Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 3)

Samorząd – Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Uroczysta XX Sesja Rady Miasta

Zapraszamy do udziału w Uroczystej XX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbędzie się w sobotę 26 września br. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (hala sportowa, wejście od ul. Bluszczowej). Sesja zwołana została dla wręczenia aktów nadania tytułów Honorowego Obywatela …

Czytaj więcej »

Bezpiecznie na Kościelnej

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyła się przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Modrzewiowej.  Dzieci, rodzice i i pozostali uczestnicy ruchu w sposób bezpieczny mogą korzystać z oddanej drogi.  W ramach prac została wykonana nowa jezdnia o szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej. Powstały nowe zjazdy z kostki betonowej do przyległych posesji, zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia szkoły, dzięki której zwiększy …

Czytaj więcej »

Apel o zachowanie integralności województwa mazowieckiego

Zachęcamy do przeczytania listu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w związku z niepokojącymi informacjami o planowanym podziale administracyjnym województwa mazowieckiego. Apel o zachowanie integralności województwa mazowieckiego  

Czytaj więcej »

Nowy numer Biuletynu Miasta

Najnowszy numer Biuletynu trafił już do skrzynek mieszkańców. W numerze m.in. finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne miasta, informacje o dotacjach, strefa płatnego parkowania, przebudowa stawu w procedurze odwoławczej, informacje o prowadzonych remontach ulic, relacje z podkowiańskich wydarzeń, a także wiadomości kulturalne i sportowe. Do Biuletynu dołączona jest broszura „Dobre praktyki w …

Czytaj więcej »

Sosnowa w przebudowie

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej. Wykonawca zakończył już rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej i usunął betonowe krawężniki. Obecnie trwają roboty ziemne, czyli korytowanie pod jezdnię, zjazdy i dojścia do furtek. Ponadto wykonywane są wykopy pod pobocza i …

Czytaj więcej »

Życzenia Burmistrza Miasta

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy, Drodzy Uczniowie i Rodzice Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 – inny niż zazwyczaj. Ostatnie miesiące postawiły przed nami wiele wyzwań. Dotychczas dobrze sobie radziliśmy z nową sytuacją. Wierzę, że nadal tak będzie i mimo trudności i zmian, jakie w naszym życiu wprowadziła epidemia …

Czytaj więcej »

Promesa na wóz strażacki przekazana OSP Milanówek

W sobotę, 29 sierpnia podczas XIX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna odbyło się symboliczne przekazanie wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Milanówek – nagrody, którą Podkowa Leśna zdobyła za najwyższą frekwencję w wyborach w plebiscycie „Bitwa o wozy”. W uroczystej sesji wzięli udział Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski, Przewodniczący Rady Miasta …

Czytaj więcej »

Komunikat

Szanowni Państwo,informujemy, że ze względu na sprawy organizacyjne w terminie od 31.08.2020 r. do 04.09.2020 r. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych będą nieczynne.Urząd Miasta Podkowa Leśna będzie przyjmował interesantów wyłącznie w sprawach:– zameldowania na pobyt stały i czasowy na terenie Miasta Podkowa Leśna,– odbioru …

Czytaj więcej »

Nowa nawierzchnia na Słowackiego i Wiewiórek

Zakończył się remont ulic Słowackiego i Wiewiórek. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału. Tego typu materiał po kilkumiesięcznej eksploatacji nabiera cech nawierzchni asfaltowej i jest odporny na czynniki atmosferyczne.To kolejne inwestycje drogowe w naszym mieście, dzięki którym poprawi się …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna