Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 2)

Samorząd – Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach czterech projektów uchwał

Ogłoszenie z dnia 2 marca 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 10/2021 z dnia 26.01.2021 r.) Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »

Chcesz otrzymywać faktury na adres e-mail – wypełnij oświadczenie

Dbając o nasze naturalne środowisko, zachęcamy do wypełnienia oświadczenia o zmianie formy dostarczania faktur za zużytą wodę i odprowadzane ścieki, z tradycyjnej, papierowej na elektroniczną, przesyłanej na adres e-mail. Przesyłanie faktur na adres e-mail skróci czas dostarczenia dokumentów, ułatwi ich przechowywanie i archiwizację, ale przede wszystkim będzie wyrazem dbałości o …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content