Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 116)

Samorząd – Aktualności

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA

Tekst kodeksu etycznego.   KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA URZĘDU MIASTA W PODKOWIE LEŚNEJ My, niżej podpisani pracownicy Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, traktując swoją pracę jako służbę publiczną na rzecz mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz innych obywateli Rzeczypospolitej, przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyczny jako zbiór wartości i zasad postępowania, którymi kierujemy się …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.4

Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.   Celem zadania jest maksymalne poszerzenie jawności podejmowania decyzji przez Radę Miasta Podkowa Leśna, poprze umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji jak głosowali nad poszczególnymi uchwałami konkretni radni. W dniu 22 lutego 2004 Rada Miasta zaktualizowała uchwałą nr 66/XVIII/2004 Statut Miasta, w tym Załącznik …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.2

Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.   Celem zadania jest poprawa jakości działania Urzędu Miasta. W tym celu przeprowadzono identyfikację kluczowych procesów zarządczych i dla najważniejszych z ich przygotowanie sformalizowanych procedur realizacji. Pozwoliło to na przegląd stosowanej obecnie praktyki i racjonalizację sposobu podejmowania decyzji i realizacji spraw …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.1

Przygotowanie informatora budżetowego dla mieszkańców.   Celem tego zadania jest ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do informacji na temat budżetu miasta, jako element kształtowania debaty o sprawach publicznych w mieście.   Informator budżetowy dla mieszkańców (zbiór w formacie PDF – wielkość 2,5 MB).   Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.5

Wprowadzenie szkoleń proceduralnych i tematycznych dla radnych po wyborach.   Celem realizacji zadania jest lepsze przygotowanie radnych Rady Miasta do pełnienia swoich funkcji przedstawicielskich i decyzyjnych (uchwałodawczych) w imieniu lokalnej społeczności. W trakcie IV kadencji Rady Miasta przeprowadzono kilkukrotne szkolenia radnych wynikające z ich oceny potrzeb: W roku 2003 przeprowadzono …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.4

Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.   Celem zadania jest usystematyzowanie podejścia samorządu do problematyki szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Stałe szkolenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych urzędników jest niezbędnym warunkiem podnoszenia jakości usług świadczonych mieszkańcom miasta – klientom Urzędu. Zarządzeniem Burmistrza …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.3

Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników samorządowych.   Celem zadania jest wprowadzenie systemu oceny okresowej pracy urzędników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej. Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza procedura systematyzuje działania w skali roku i łączy element kwartalnego planowania pracy poszczególnych pracowników z systemem kwartalnej formalnej weryfikacji wyników ich pracy (co jednocześnie uzupełnia i …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.1

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.   Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Procedura zawiera wymóg konkursów na stanowiska kierownicze i urzędnicze. Załączniki dostępne pod adresem internetowym: http://www.bip.podkowalesna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1515 1. Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2005 z …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content