Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 115)

Samorząd – Aktualności

Zaproszenie

Tytuł: XLVII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej Typ: Samorządowe Data wydarzenia: 29.12.2005 r., godz. 18.15 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1   Program XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej: I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad II. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zmian w budżecie …

Czytaj więcej »

Wyniki ankiety wypełnionej przez organizacje na spotkaniu w dniu 1.12.2005 dot. oceny współpracy Urzędu Miasta z organizacjami społecznymi w 2005 r.

Ocena współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku W dniu 1 grudnia 2005 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta z przedstawicielami organizacji społecznych działającymi na terenie Podkowy Leśnej. Na zaproszenie skierowane do wszystkich organizacji w Podkowie odpowiedziało w tym dniu 8 organizacji. W …

Czytaj więcej »

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA

Tekst kodeksu etycznego.   KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA URZĘDU MIASTA W PODKOWIE LEŚNEJ My, niżej podpisani pracownicy Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, traktując swoją pracę jako służbę publiczną na rzecz mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz innych obywateli Rzeczypospolitej, przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyczny jako zbiór wartości i zasad postępowania, którymi kierujemy się …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.4

Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.   Celem zadania jest maksymalne poszerzenie jawności podejmowania decyzji przez Radę Miasta Podkowa Leśna, poprze umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji jak głosowali nad poszczególnymi uchwałami konkretni radni. W dniu 22 lutego 2004 Rada Miasta zaktualizowała uchwałą nr 66/XVIII/2004 Statut Miasta, w tym Załącznik …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.2

Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.   Celem zadania jest poprawa jakości działania Urzędu Miasta. W tym celu przeprowadzono identyfikację kluczowych procesów zarządczych i dla najważniejszych z ich przygotowanie sformalizowanych procedur realizacji. Pozwoliło to na przegląd stosowanej obecnie praktyki i racjonalizację sposobu podejmowania decyzji i realizacji spraw …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.1

Przygotowanie informatora budżetowego dla mieszkańców.   Celem tego zadania jest ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do informacji na temat budżetu miasta, jako element kształtowania debaty o sprawach publicznych w mieście.   Informator budżetowy dla mieszkańców (zbiór w formacie PDF – wielkość 2,5 MB).   Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.5

Wprowadzenie szkoleń proceduralnych i tematycznych dla radnych po wyborach.   Celem realizacji zadania jest lepsze przygotowanie radnych Rady Miasta do pełnienia swoich funkcji przedstawicielskich i decyzyjnych (uchwałodawczych) w imieniu lokalnej społeczności. W trakcie IV kadencji Rady Miasta przeprowadzono kilkukrotne szkolenia radnych wynikające z ich oceny potrzeb: W roku 2003 przeprowadzono …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna