Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / III edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

III edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rozpoczęła się III edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przyznawane już po raz 13. nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Konkurs uświadamia nam, jak bardzo Mazowsze bogate jest w światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, aie tez poza jego granicami. Przy tej okazji dziękuję wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które każdego roku nominują do Nagrody nietuzinkowe osobowości. To głęboki ukłon w stronę tych. którzy mają szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Zachęcam więc do zgłaszania swoich kandydatów oraz proszę o rozpropagowanie idei konkursu w środowiskach lokalnych Zależy nam, aby docenić i wyróżniać osoby niepospolite, które kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł netlo.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazoyia pl oraz www.nagroda mazovia.pl

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio:

  • dla osób fizycznych;
  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną.

zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr 1059/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację Xlii edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego,


Z dopiskiem:  „XIII EDYCJA   KONKURSU NAGRODA   MARSZAŁKA   WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” w nieprzekraczalnym terminie:

1) pocztą do dnia 31 lipca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul, Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.

2) lub osobiście do dnia 31 lipca 2012 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35. Warszawa

 

Wniosek zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 24.03.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.03.2021 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content