Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Edukacja uczniów cudzoziemskich – konferencja

Edukacja uczniów cudzoziemskich – konferencja

W dniu 15 czerwca w godz. 12.30-15.30 na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja „Edukacja uczniów cudzoziemskich – przykłady dobrych praktyk z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej” w ramach projektu „ Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich ośrodkach: w Dębaku i w  Mosznej”. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Batorego, Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców, program 2011 oraz budżet państwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją uczniów cudzoziemskich.

Część pierwszą konferencji otworzyła p. dyrektor  Elżbieta  Mieszkowska, która przedstawiła prezentację pt.”Praca z uczniem cudzoziemskim na przykładzie dobrych praktyk z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej”. W spotkaniu uczestniczyła p. burmistrz miasta Podkowa Leśna- Małgorzata Stępień -Przygoda oraz przedstawiciele władz lokalnych. Współorganizatorami konferencji byli: Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Praktyków Kultury oraz Fundacja Batorego z Warszawy.  W trakcie I-szej części spotkania została zaprezentowana publikacja , której autorami są nauczyciele z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pt. „ Wielokulturowość na  co dzień-dobre praktyki z Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej”. Publikacja powstała dzięki wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją uczniów cudzoziemskich z Warszawy oraz okolicznych szkół  m.im.: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds.Cudzoziemców, Biura Krajowego UNHCR w Warszawie, Centrum Stosunków Międzynarodowych, przedstawiciele Urzędu Gminy Brwinów oraz  dyrektorzy i nauczyciele  szkół z Brwinowa , Pruszkowa i Warszawy, w których uczą się cudzoziemcy.

W części drugiej odbyły się zajęcia warsztatowe w 3 grupach tematycznych. W trakcie zajęć omawiano następujące tematy: trudności związane z edukacją oraz integracja uczniów cudzoziemskich, rozwiązania stosowane w innych szkołach i instytucjach, nowe pomysły, rozwiązania , przedstawiono instytucje i organizacje wspierające i współpracujące w procesie edukacji uczniów cudzoziemskich. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby. Mamy nadzieję ,że zebrane w trakcie konferencji uwagi oraz wskazówki do pracy z uczniami cudzoziemskimi  wpłyną na poprawę i usprawnienie rozwiązań systemowych dot. edukacji cudzoziemców.

Katarzyna Kawecka-Sikora

z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna