Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA

Tekst kodeksu etycznego.

 

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA
URZĘDU MIASTA
W PODKOWIE LEŚNEJ

My, niżej podpisani pracownicy Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, traktując swoją pracę jako służbę publiczną na rzecz mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz innych obywateli Rzeczypospolitej, przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyczny jako zbiór wartości i zasad postępowania, którymi kierujemy się wykonując swe obowiązki. Kodeks ten opisuje podstawowe standardy zachowań etycznych pracowników odnoszących się do relacji z mieszkańcami Miasta i klientami Urzędu, współpracownikami, oraz pracodawcą.

W swej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców kierujemy się zasadami praworządności, bezstronności, bezinteresowności, niedopuszczania do sytuacji konfliktu interesów, obiektywizmu, rzetelności, odpowiedzialności, uczciwości, jawności, fachowości i dbałości o dobre imię Urzędu, oraz uprzejmości i życzliwości wobec jego klientów.

Jako pracownicy Urzędu Miasta zobowiązujemy się:
– przestrzegać przepisów obowiązującego prawa,
– zachowywać w tajemnicy informacje pozyskane w toku czynności zawodowych, zgodnie z przepisami prawa,
– unikać wszelkich sytuacji grożących powstaniem konfliktu między interesem prywatnym pracownika a interesem publicznym,
– nie podejmować innego zatrudnienia lub pracy, gdyby miało to skutkować powstaniem konfliktu interesów w stosunku do wykonywanych przez nas obowiązków służbowych,
– dokładać wszelkich starań, aby kompetentnie i uprzejmie obsługiwać klientów Urzędu, aby swoją postawą budować zaufanie mieszkańców do Urzędu,
– podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
– dbać o właściwy wizerunek Urzędu, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim,
– wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi inicjatywy i działania społeczne, doceniając ich znaczenie dla kształtowania obywatelskiego charakteru miasta,
– przy pełnieniu obowiązków służbowych kierować się zasadą politycznej neutralności.

Podkowa Leśna, dnia 28 listopada 2005 roku

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content