Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.
(Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/2021 z dnia 07.09.2021 r.)

Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie BIP Urzędu bip.podkowalesna.pl

https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2021/09/zarz-91.pdf

 

Sprawdź również

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że zostało sporządzone i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content