Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE


Od września 2008r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację projektu – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:

Ø       dostęp do ofert pracy;

Ø       bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych;

Ø       bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;

Ø       pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego;

Ø       dostępu do internetu

Ø       dostęp do prasy: poniedziałkowej „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Życia Warszawy”, „Oferty”

 

Oferta CKON jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:

Ø     z województwa mazowieckiego;

Ø     bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności – z zachowaną normą intelektualną;

Ø     chcących się nauczyć skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

 

Konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji TUS – Warszawa ul. Woronicza 29a. Osoby spoza Warszawy mogą skorzystać z konsultacji e-mailowo: konsultacjeprawne@tus.org.pl, konsultacjezawodowe@tur.org.pl lub telefonicznie: 022 852 01 82 .

Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnienie i odesłanie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej http://www.tus.org.pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

Więcej informacji na stronie www.ckon.org.pl. www.tus.org.pl

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o działaniu Centrum Karier w środowisku osób niepełnosprawnych z Państwa regionu oraz w miarę możliwości o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronie internetowej.

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Spraw Społecznych (21.04.2021)

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Spraw Społecznych 21.04.2021 – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content