Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Budżet Podkowy Leśnej

Budżet Podkowy Leśnej

Radni miasta Podkowy Leśnej na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” przyjęli uchwałę budżetową na 2012 rok dla naszego miasta.

Budżet miasta Podkowy Leśnej na 2012 r. wynosi:
– dochody budżetu  – 21.750.000 zł
dochody bieżące – 21.268.212 zł
dochody majątkowe – 481.788 zł
– wydatki budżetu  –   22.641.757 zł
wydatki bieżące – 19.697.766 zł
wydatki majątkowe – 2.943.991 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 891.757 zł.

Spłata rat kapitałowych z kredytu zaciągniętego w 2010 r. wyniesie – 367.925 zł.

Powstały niedobór w wysokości – 1.259.682 zł  pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu miasta.

Pełen tekst uchwały budżetowej na 2012 rok – Uchwała Nr 79/XVI/2011.

Na tej samej sesji radni Podkowy Leśnej 10 głosami „za” i 4 „wstrzymującym” przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2025 – Uchwała Nr 78/XVI/2011, załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Anna Lorens

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 24.03.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.03.2021 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content