Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Absolutorium dla Burmistrz Podkowy Leśnej

Absolutorium dla Burmistrz Podkowy Leśnej

Na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta absolutorium za 2011 rok. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy po przyjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok, udzielili burmistrz Małgorzacie Stępień-Przygodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. Absolutorium udzielone zostało bezwzględną większością głosów. Na 13 radnych obecnych na sesji, 9 radnych głosowało za przyjęciem absolutorium, 3 było przeciw i 1 wstrzymał się. „Wierzyłam, że w Podkowie będą rządziły standardy, których nie będziemy się wstydzić, że nie będziemy sobie wzajemnie szkodzić, tylko będziemy się wspierać i razem pracować na rzecz miasta” – powiedziała Małgorzata Stępień-Przygoda po przyjęciu uchwały. Burmistrz Miasta podziękowała radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium, doceniając tym samym pracę Urzędu i Burmistrza. Słowa podziękowania skierowała także do Przewodniczącego Rady, do dyrektorów placówek, Skarbnika Miasta, kierowników i urzędników.

 

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 24.03.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.03.2021 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content