Ważne:

Aleja Lipowa – kalendarium

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych możliwością poniesienia strat przez Podkowę Leśną w związku z sytuacją związaną z Aleją Lipową, prezentujemy kalendarium wydarzeń i działań podejmowanych w tej sprawie.

2021

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 16.12.2021 r. uchylająca decyzję MWKZ

Odwołanie BM z dn. 13.09.201 r. od decyzji MWKZ

Decyzja MWKZ z dn. 20.08.2021 r. w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków

2020

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 03.07.2020 r.

Przekazanie zażalenia organizacji społecznej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 29.06.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 25.06.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 24.06.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 08.06.2020 r.

Zawiadomienie MWKZ z dnia 22.05.2020 r. o oględzinach

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Ligi Ochrony Przyrody

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Stowarzyszenia INTBAU

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Stowarzyszenia Dendropolis

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Federacji Arborystów Polskich

Postanowienie MWKZ z dn. 15.05.2020 r. ws. Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Pismo Stowarzyszenia Genius Loci z dn. 25.04.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 18.03.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do Stowarzyszenia Genius Loci z dn. 17.03.2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta do MWKZ z dn. 10.03.2020 r.

Stanowisko Burmistrza Miasta z dn. 09.03.2020 r.

Nagranie z sesji Rady Miasta z dn. 04.03.2020 r.

Prezentacja Burmistrza Miasta przedstawiona na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dn. 4.03.2020 r.

Zawiadomienie MWKZ z dn. 03.03.2020 r. o oględzinach

Postanowienie MWKZ z dn. 02.03.2020 r. o dopuszczeniu stowarzyszenia do postępowania w charakterze strony

Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie postępowania o wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków

Postanowienie MWKZ z dn. 24.02.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wpis AL do rejestru zabytków

Odpowiedź z dn. 24.02.2020 r. na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Wniosek Stowarzyszenia Genius Loci z dn. 20.02.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania

Informacja z dn. 30.01.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

2018

Prawomocne zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych z 2018 r.

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Informacja BIOZ

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Organizacja ruchu

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami MWKZ

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Projekt wykonawczy

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Przedmiar – Aleja Lipowa – Przebudowa drogi

Projekt Alei Lipowej z 2018 r. – Specyfikacja techniczna

2017

Opinia dr M. Suchockiej nt. projektu z listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do opinii – PZT

Załącznik nr 2 do opinii – przekrój konstrukcyjny

Prezentacja Burmistrza Miasta nt. ścieżek rowerowych w ramach cyklu 'Rozmowy o dobrym mieście’ z dn. 25.03.2017 r.

Wytyczne dr M. Suchockiej – luty 2017 r.

2016

Notatka ze spotkania z mieszkańcami z dn. 21.12.2016 r. – biuletyn nr 1_75_luty 2017

Prezentacja Burmistrza Miasta na spotkaniu z mieszkańcami w ramach ETZT w dn. 16.09.2016 r.

Nagranie ze spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w dn. 8.09.2016 r.

Notatka ze spotkania z mieszkańcami z dn. 08.09.2016 r. – biuletyn 5_73_październik 2016

Notatka ze spotkania z mieszkańcami w dn. 25.02.2016 r.

Prezentacja Burmistrza Miasta na spotkaniu z mieszkańcami w dn. 25.02.2016 r.

2010

Ekspertyza dendrologiczna 288 drzew – pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej

Ekspertyza dendrologiczna 300 drzew – pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej – Część A

Ekspertyza dendrologiczna 300 drzew – pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej – Część B

Ekspertyza dendrologiczno-statyczna 40 drzew pomnikowych rosnących w Podkowie Leśnej

2008-2009

Decyzja MWKZ z dn. 30.09.2009 r.

Załącznik do decyzji MWKZ z dn. 30.09.2009 r.

Koncepcja programowo-przestrzenna systemu ścieżek rowerowych na ternie Gmin Zachodniego Mazowsza

Ekspertyza dotycząca analizy kolizji i sposobu zabezpieczenia zabytkowej Alei Lipowej

Projekt Alei Lipowej z 2008 r. – Plan sytuacyjny_rys. 1

Projekt Alei Lipowej z 2008 r. – Plan sytuacyjno-wysokościowy_rys. 2

Projekt Alei Lipowej z 2008 r. – Projekt techniczny – zieleń

Projekt Alei Lipowej z 2008 r. – Opinia techniczna SPG z dn. 17.12.2008 r.

Projekt Alei Lipowej z 2008 r. – Opinia UMPL z 03.09.2009 r.

 

Sprawdź również

ODWOŁANIE posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju

Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju informuje o odwołaniu posiedzenia Komisji planowanego na 18.05.2022 r. Informacja …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content