Ważne:

Zadanie nr 6.4

Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.

 

Celem zadania jest maksymalne poszerzenie jawności podejmowania decyzji przez Radę Miasta Podkowa Leśna, poprze umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji jak głosowali nad poszczególnymi uchwałami konkretni radni.

W dniu 22 lutego 2004 Rada Miasta zaktualizowała uchwałą nr 66/XVIII/2004 Statut Miasta, w tym Załącznik nr 3 do Statutu – pt. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ. W paragrafie 10 w punkcie 3 tego Regulaminu Rady przewidziano możliwość zgłaszania wniosku o głosowanie imienne:

㤠10

1. Do podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej ośmiu radnych (quorum).
2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.
3. Na wniosek radnego głosowanie odbywa się w sposób imienny.”

Tak więc zalecenie sformułowane przez Program „Przejrzysta Polska” zostało wprowadzone do praktyki funkcjonowania Rady Miasta już wcześniej bo w roku 2004. Od tego czasu wszystkie merytoryczne głosowania nad uchwałami i deklaracjami odbywają się w sposób imienny. Aby uczynić zadość wymogom regulaminu jeden z radnych, inicjator tego zapisu, radny Gerard Jaryczewski lub pod jego nieobecność inna osoba zgłaszają przed głosowaniem wniosek o imienne głosowanie i w praktyce począwszy od połowy roku 2004 wszystkie głosowania w Radzie Miasta Podkowa Leśna, dzięki temu zapisowi, są imienne. Zapis tego faktu znajduje się we wszystkich protokołach z posiedzeń Rady – dostępnych na stronie internetowej http://www.bip.podkowalesna.pl – w folderze „Rada Miasta – protokoły sesji”.

Załączniki:

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content