Ważne:

Zadanie nr 6.2

Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.

 

Celem zadania jest poprawa jakości działania Urzędu Miasta. W tym celu przeprowadzono identyfikację kluczowych procesów zarządczych i dla najważniejszych z ich przygotowanie sformalizowanych procedur realizacji. Pozwoliło to na przegląd stosowanej obecnie praktyki i racjonalizację sposobu podejmowania decyzji i realizacji spraw wniesionych przez mieszkańców, a także istotnych aspektów zarządzania wewnętrznego.

Wprowadzenie sformalizowanych procedur jest uzupełnieniem realizacji zadania nr 1.1 (Opis usług świadczonych przez Urząd Miasta), którego wynikiem było opracowanie Kart Usług opisujących niezbędne dokumenty i ew. wymagane prawem opłaty w danej sprawie, a także czas realizacji i miejsce odebrania decyzji/dokumentu. Niniejsze procedury uzupełniają zapisy zawarte w Kartach Usług poprzez opisanie trybu i terminarza podejmowania decyzji w tych sprawach.

Przedstawione procedury są dokumentem wewnętrznym, ale zgodnie z zasadami jawności pracy urzędów publicznych są udostępnione do wiadomości klientów Urzędu (mieszkańców). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego urzędy mają do 30 dni na wydanie decyzji, zaś proces podejmowania ich w Urzędzie Miasta ma miejsce albo od ręki, albo w ciągu najwyżej kilku dni. Jedynie w sytuacji, gdy do załatwienia sprawy wymagane są formalne opinie instytucji zewnętrznych (np. Urzędu Wojewódzkiego, lub innych) gdzie długość rozpatrywania spraw i wydawanie decyzji/opinii nie zależy już on naszego Urzędu – procedura ta się wydłuża poza termin kilkudniowy.

Załączony poniżej zestaw sformalizowanych procedur wewnętrznych będzie systematycznie uzupełniany.

Lista najważniejszych procedur usługowych i zarządczych w Urzędzie Miasta:

1. Procedury dot. usług dla mieszkańców

Urząd stanu cywilnego

Wydział spraw obywatelskich

Referat gospodarki miejskiej i inwestycji

Zagospodarowanie przestrzenne

2. Procedury zarządcze (wewnętrzne):

Sprawdź również

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content