Ważne:

Zadanie nr 5.5

Wprowadzenie szkoleń proceduralnych i tematycznych dla radnych po wyborach.

 

Celem realizacji zadania jest lepsze przygotowanie radnych Rady Miasta do pełnienia swoich funkcji przedstawicielskich i decyzyjnych (uchwałodawczych) w imieniu lokalnej społeczności.

W trakcie IV kadencji Rady Miasta przeprowadzono kilkukrotne szkolenia radnych wynikające z ich oceny potrzeb:

W roku 2003 przeprowadzono szkolenie z zasad konstruowania i realizacji budżetu miasta, oraz szkolenie z programowania i pozyskiwania środków preakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej (wspólne szkolenie zainteresowanych radnych i pracowników Urzędu Miasta) z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskego. W roku 2004 przeprowadzono szkolenie nt. funkcjonowania ustawy o Organizacjach pożytku publicznego oraz wolontariacie, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W roku 2005 radni, którzy byli członkami komisji ds. opracowania projektu kodeksu etyki radnego, wzięli udział w wewnętrznym szkoleniu z etyki zawodowej dla pracowników samorządowych, wraz z pracownikami Urzędu Miasta (1.06.2005).

Ponieważ zbliża się koniec kadencji a zmiana w regulaminie Rady Miasta, będącym częścią Statutu Miasta wymaga oceny prawnej i publikacji przez Wojewodę w Dzienniku Urzędowym Wojewody – co przy ostatniej zmianie trwało łącznie ponad pół roku, dlatego Przewodniczący Rady zadecydował, że taka zmiana w regulaminie (wprowadzająca obowiązek corocznych szkoleń) będzie wprowadzona dopiero po rozpoczęciu nowej kadencji, czyli na początku 2007 wraz z innymi ewentualnymi poprawkami do Regulaminu. Jednocześnie realnie Rada Miasta przechodzi coroczne szkolenia, jak to opisano w powyższym sprawozdaniu z realizacji zadania.

Sprawdź również

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content