Ważne:

Zadanie nr 5.3

Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników samorządowych.

 

Celem zadania jest wprowadzenie systemu oceny okresowej pracy urzędników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej. Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza procedura systematyzuje działania w skali roku i łączy element kwartalnego planowania pracy poszczególnych pracowników z systemem kwartalnej formalnej weryfikacji wyników ich pracy (co jednocześnie uzupełnia i formalizuje bieżąca kontrolę wyników pracy poszczególnych pracowników) i na tej podstawie dokonuje się rocznej oceny wyników i jakości pracy każdego pracownika Urzędu.

Załączniki:

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 24.03.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.03.2021 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content