Ważne:

Zadanie nr 5.1

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.

 

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Procedura zawiera wymóg konkursów na stanowiska kierownicze i urzędnicze.

Załączniki dostępne pod adresem internetowym:
http://www.bip.podkowalesna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1515

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

– załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2005
REGULAMIN KONKURSU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

– załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2005
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI W URZĘDZIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 24.03.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.03.2021 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content